Zoon politikon

Zoon politikon (ζῷον πολιτικόν)

Poliittinen eläin/elävä, Political animal/living being

 “On selvää miksi ihminen (anthrôpos) on enemmän poliittinen elävä (politikon zôion) kuin mehiläinen (melissa) tai mikään muu laumassa (agelaios) elävä.

Kuten sanoimme luonto (fysis) ei tee (poieô) mitään turhaan.

Elävistä vain ihmisillä on sana (logos). Pelkkä ääni (fônê) voi tosin olla merkki (sêmeion) tuskasta (lupêros) ja mielihyvästä (hêdus), ja sen vuoksi muillakin eläimillä on ääni. Niiden luonto on kehittynyt siihen pisteeseen, että ne voivat aistia (aisthêsis) tuskaa ja mielihyvää ja ilmaista sen toisilleen.

Sana (logos) sen sijaan on edullisen (yhteen keräävä – sympherô) ja haitallisen (blaberos) sekä oikean (dikaios) että väärän (adikos) ilmoittamista varten.

Ihmiselle on omaa (idios) muihin eläviin olentoihin verrattuna se, että vain hän havaitsee hyvän (agathos) ja pahan (kakos), oikean (dikaos) ja väärän (adikos) ja muut niiden kaltaiset asiat.

Tällaisten olentojen yhteisöistä (koinônia) tulee tilayhteisöjä (oikos) ja poliksia (polis).”

1253a 7-17