Politica

Πολιτικά, Politica 1252a  

  • Politics.
  • Politiikka. Aristoteles VIII. Gaudeamus, Jyväskylä 1991.

 ” Voimme nähdä, että jokainen polis on eräänlainen yhteisö (koinôniâ) ja että jokainen yhteisö on syntynyt jonkin hyvän (agathos) aikaansaamiseksi, sillä kaikki toimivat pitäen silmällä sitä, minkä luulevat hyväksi.

Koska kaikki yhteisöt tähtäävät (stochazontai) johonkin hyvään, hallitsevin (kuriôtatou) muut itseensä sisällyttävä yhteisö tähtää selvästi hallitsevimpaan.

Tätä yhteisöä kutsumme polikseksi ja poliittiseksi yhteisöksi. (polis kai hê koinonia hê politikê)” Pol. 1252a1-7

KIRJA I: Poliittinen yhteisö (πόλις, polis) ja tilayhteisö (οἶκος, oikos)

  • Poliittinen eläin

KIRJA II: Poliittisen yhteisön parhaimpina pidetyt muodot

KIRJA III: Mikä poliittinen yhteisö (polis) on? 

  • Kansalaisuus

KIRJA IV: Poliksen muoto/järjestys, konstituutio (πολιτεία, politeia)

KIRJA V: Polisten muutos (metaballō), sisällissota (stasis), tuhoutuminen (phthora) ja säilyminen sōtēria)

KIRJA VI: Kansanvalta (demokratia) ja harvainvalta (oligarkia)

KIRJA VII: Paras poliittinen järjestys (politeias aristês) ja suositeltavin elämäntapa (hairetôtatos bios) 

KIRJA VIII: Kansalaisten kasvatus (paideia)