Ars Poetica

Περὶ ποιητικῆς, Ars Poetica 1447a

  • Περὶ ποιητικῆς. 
  • Poetics
  • Runousoppi. Suom. Kalle Korhonen ja Tua Korhonen.  Teoks. Aristoteles: Aristoteleen runousoppi – opas aloittelijoille ja edistyneille. Teos, Helsinki 2012.
  • Runousoppi. Aristoteles teokset IX. Classica-sarja. Suom. Paavo Hohti. Gaudeamus, Helsinki 1997. 
  • Runousoppi. Suom. Pentti Saarikoski. Helsinki: Otava, Helsinki 1967.
  • Runousoppi. Suom. Johan Viktor Calamnius. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1871.

 

Ihmiselle on ominaista mimēsis

“Sillä jäljitteleminen/ esittäminen (μιμέομαι) on synnynnäistä ihmiselle heti lapsuudesta pitäen niin että ihmiset eroavat muista elävistä jäljittelykykyisimpinä (μιμητικός) ja oppivat ensiksi tekemään jäljittelemällä.”

“Lisäksi kaikki iloitsevat/nauttivat (χαίρω) esityksistä/ jäljittelystä.”

 

Puhdustuminen – katharsis

“Tragedia on jäljittelyä/esitys (μίμησις) täydellistä suuruutta sisältävästä vakavasta toiminnasta (πρᾶξις). Sen kullakin osalla on kielellisesti soljuva muoto ja tekemällä eikä kertomalla, säälin (ἔλεος) ja kauhun (φόβος ) kautta se saavuttaa tunteiden (πάθημα) puhdistumisen (κάθαρσις).”

 

Runous – historia

“Runoilijan tehtävä ei ole kertoa jo tapahtunutta vaan mikä on mahdollista (δυνατός) todennäköisyyden (εἰκός) tai välttämättömyyden (ἀναγκαῖον) mukaan. […] [Historia] kertoo tapahtuneesta, [runous] siitä mitä voisi tapahtua. Runous on siten historia filosofisempaa ja vakavampaa, sillä runous puhuu yleisestä, historia taas yksittäisestä.”