Ars Rhetorica

 Ῥητορική; Ars Rhetorica 1354a

  • Rhetoric
  • Retoriikka (Puhetaito). Aristoteles IX. Gaudeamus, Tampere 1997.

“Retoriikka on kyky nähdä (theôreô) kunkin asian yhteydessä vakuuttava (pithanos ). Tämä ei ole minkään muun taidon tehtävä (technês ergon).” 1355b 26