Meditationes 1641

Mietiskelyt (1641)

  • Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratu. 
  • Méditations métaphysiques

  • Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta. Vastaväiteet. Vastaukset. Teoksessa Descartes Teokset II. Gaudeamus, Helsinki 2002.
  • Metafyysisiä mietiskelyjä. Suom. J. A. Hollo. Teoksessa Descartes Teoksia ja kirjeitä.  WSOY, Porvoo 1994.

Epistola

Praefatio ad Lectorem

Synopsis

Meditatio I

Mitä voidaan epäillä?

Meditatio II

Ihmismielen luonteesta: se tunnetaan paremmin kuin ruumis

Meditatio III

Jumalasta: että hän on olemassa

Meditatio IV

Todesta ja epätodesta

Meditatio V

Aineellisten olioiden olemuksesta ja jälleen Jumalan olemassaolosta

Meditatio VI

Aineellisten olioiden olemassaolosta ja mielen ja ruumiin reaalisesta erottelusta