Maailman ymmärtäminen: Hannah Arendtin ajattelu

Tutkimus- ja kirjaprojekti Hannah Arendtin tavasta ymmärtää maailmaa ja politiikkaa

Valtio-opin dosentti Markku Koivusalo

Minulle on tärkeää ymmärtäminen. Kirjoittaminen on minulle yritystä etsiä ymmärrystä, ymmärtämisen prosessia […] Tärkeää on ajattelun prosessi itsessään. Kun olen onnistunut ajattelemaan jonkin asian lävitse, olen henkilökohtaisesti suhteellisen tyydytetty […] Miehet haluavat aina olla kauhean vaikutusvaltaisia, mutta minulle se on jotakin täysin ulkoista. Luulenko olevani vaikutusvaltainen, en. Haluan ymmärtää.” (Hannah Arendt)

Hannah ArendtBooks / Articles / Lectures Correspondence Audio ]

Luennot ja opetus Hannah Arendtin ajattelusta

Arendtin ajattelun ajankohtaisuudesta (ja luennoitsijan taitavuudesta) kielii, että Markku Koivusalon luentosarja syksyllä 2017 Helsingin työväenopistossa täytti ison salin kerta toisensa jälkeen.” (Leena Eräsaari: Oliko Eichmann paha vai pelle? Tieteessä tapahtuu 2/2018.)

Kirjoitukset Arendtin ajattelusta

 • Koivusalo, Markku: Totalitarismista uusliberalismiin: Hannah Arendt ja aikamme poliittisen ajattelun ahdinko. [From totalitarianism to neoliberalism: Hannah Arendt and the burden of our political though] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal (2013):4, pp. 311-129.
 •  Totalitarismista_uusliberalismiin (artikkeli)
 • Totalitarismista-uusliberalismiin_käsikirjoitus (toimittamaton käsikirjoitus)
 • Koivusalo, Markku: ”Hannah Arendt: Totalitarismin synty. Review article of Finnish translation of Hannah Arendt: Origins of Totalitarianism. Politiikka: Finnish Journal of Political Science 56 (2014): 2, pp. 159-169. Totalitarismin_synty_arvostelu
 • Koivusalo, Markku: ”Hannah Arendt’s Angels and Demons: Ten Spiritual Exercises.” COLLeGIUM Studies across disciplines in the humanities and social sciences 2010:8, pp. 105-150. Koivusalo_Arendt_Angels_Demons
 • Koivusalo, Markku: ”Kuka muistaisi toiminnan miehiä?” [Hannah Arendt and the Action Men.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 28 (2003): 2, pp. 1-18.
 • Koivusalo, Markku: “The female condition.” Framework: the Finnish art review 2006:5, pp. 8-13.
 • Koivusalo, Markku: ”Pyhästä banaaliin pahaan.” [From the Sacred to the Banal Evil.] Nuori Voima literary journal 2001:2, pp. 3-6.

Esitelmät ja alustukset Arendtin ajattelusta

 • Hannah Arendtin elämästä ja ajattelusta. Aalto yliopiston elokuvaosaston lukupiiri. Kulttuurikeskus Caisa. 13.3. 2017. klo 17-19
 • Johdatus Arendtin totalitarismi analyysiin. Yhteiskuntatutkijoiden klassikkopiiri. Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos. 10.3.2017 klo 15-16.
 • Angels and demons in the political thought of Hannah Arendt. Practice, Thought and Judgment – Hannah Arendt 100 years: Anniversary Symposium. November 24 – 25, 2006. University of Helsinki.
 • Hannah Arendt and Sociology. Discussion in Marian Helmi 4.11.2003.