Neondemokratia

Postdemokratiasta_neondemokratiaan

Esitys Superdemokratia tutkismusprojektin järjestemässä seminaarissa.

Postdemokratia; keskustelua demokratian tilasta –seminaari. Scandic Rosendahl, Tampere 16.-17.11.2017.

Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen

 ”Minulle on tärkeää ymmärtäminen. Kirjoittaminen on minulle yritystä etsiä ymmärrystä, ymmärtämisen prosessia […] Tärkeää on ajattelun prosessi itsessään. Kun olen onnistunut ajattelemaan jonkin asian lävitse, olen henkilökohtaisesti suhteellisen tyydytetty […] Miehet haluavat aina olla kauhean vaikutusvaltaisia, mutta minulle se on jotakin täysin ulkoista. Luulenko olevani vaikutusvaltainen, en. Haluan ymmärtää.” (Hannah Arendt)

 

Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa?

Mikä on elämän ja ajattelun suhde?

Mitä merkitsee pakolaisuus, totalitarismi, poliittinen vapaus, banaali paha?

Helsingin työväenopiston yleinen luentokurssi käsittelee ajankohtaisia aiheita Hannah Arendtin ajattelun kautta.

Hannah Arendt oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä politiikan teoreetikoista, jonka pyrkimys ymmärtää ihmisten yhteistä maailmassa olemista, henkilökohtaista identiteettiä, poliittista toimintaa ja vapautta, pahan banaalisuutta ja ajattelun vastuuta ovat edelleen erittäin ajankohtaista.

Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen

 

LUENTOMATERIAALI

Viittaukset luentoihin:

Koivusalo Markku: Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen. Luennot 2017, luentonumero, dianumero.  (https://markkukoivusalo.org/teaching/lcourses/amy/)

1) Elämän ainutlaatuisuus ja ajattelu.

Markku_Koivusalo_Hannah_Arendt_Luento_1_diat_2017

  • Tiistai 7.11.2017. Kello 17-18:30

2) Identiteetti, ihmisoikeudet ja pakolaisuus

Markku_Koivusalo_Hannah_Arendt_Luento_2_Diat_2017

  • Tiistai 14.11.2017. Kello 17-18:30

3) Totalitarismi ja poliittinen toiminta

Markku_Koivusalo_Hannah_Arendt_Luento_3_diat_2017

  • Tiistaina 21.11.2017. Kello 17-18:30

4) Toiminnan ja ajattelun muodot

Markku_Koivusalo_Hannah_Arendt_Luento_4

  • Tiistaina 28.11.2017.Kello 17-18:30

5) Banaali paha ja ajattelun tärkeys

  • Tiistaina 5.12.2017. Kello 17-18:30
  • Perjantaina 15.12. Kello 17-18:30

Markku_Koivusalo_Hannah_Arendt_luento_5

Elämän Politiikat -keskustelutilaisuus

Tutkijaliiton kritiikkikahvila torstaina 16.3. klo 18.00–19.45. ANTIKVARIAATTI SOFIA (Vuorikatu 5, 00100 Helsinki).

Aiheena on sosiologian professori Ilpo Helénin teos “Elämän politiikat. Yhteiskuntatutkimus Foucault´n jälkeen”.

Tilaisuudessa Helén keskustelee kirjastaan oikeustieteen professori Panu Minkkisen kanssa.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii tutkija Markku Koivusalo.

Päivän paini: voiko Venäjä muuttua läntiseksi demokratiaksi? TIETEEN PÄIVÄT 2017

surikov_streltsi
Paikka:  Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä:  Lauantai 14.1.
Aika:  14.3015.30

Mattotuomari: yhteiskuntatieteiden tohtori, vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi (Ulkopoliittinen instituutti)

Painijat: Dosentti, Markku Koivusalo (painiesittely(Helsingin yliopisto) vs. professori Jukka Korpela (Itä-Suomen yliopisto)

Päivän paineissa väitellään ajankohtaisista ja kiistanalaisista aiheista. Mattotuomari pitää pelin reiluna ja painijat asian ytimessä.

In Science TV 

Vapauden poliittinen retoriikka. TIETEEN PÄIVÄT 2017.

rome-senate
Paikka: Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä:  Lauantai 14.1.
Aika:  12.1514.15

Puheenjohtaja: professori Mika Ojakangas (Jyväskylän yliopisto)

Dosentti Tuija Saresma (Jyväskylän yliopisto): Sananvapaus, vihapuhe ja sananvastuu

Professori Heikki Patomäki (Helsingin yliopisto): Uusliberalismin jälkeen – yksityinen vapaus, julkinen vapaus ja vapaus kehityksenä

Dosentti Markku Koivusalo (Helsingin yliopisto): Vapauden retoriikka ihmisten hallinnassa

Aivan kuten kaikki muutkin keskeiset poliittiset käsitteet, vapaus on monitulkintainen käsite. Se on käsite, jota alistetut ovat käyttäneet taisteluissa sortajiaan vastaan. Samalla se on käsite, jota voidaan käyttää myös sorron välineenä. ”Työ tekee vapaaksi” luki Auschwitzin portin päällä. Tässä paneelissa tarkastellaan sitä, millä tavoin vapauden käsitettä käytetään poleemisena ja retorisena aseena poliittisissa kamppailuissa.

Foorumi: Repeämän Tarinat osa II – Poliittisen paluu?

8. joulukuuta 2016 klo 18:00–21:00

Kulttuurikeskus KORJAAMON VINTTI, Töölönkatu 51 a-b

Politiikan paluu

Onko poliittinen palannut? Minne katosi poliittinen elokuva vai onko sitä koskaan Suomessa ollutkaan? Mistä puhumme, kun puhumme poliittisesta dokumentaarista? Millaisilla elokuvilla ja millaisilla foorumeilla taiteella voi vaikuttaa, jos politiikasta itsestään on tullut esitys? Puhummeko “omillemme” omassa kuplassamme? Onko poliittinen palannut politiikkaan? Onko konsensuksen aika ohi? Onko poliittinen vääjäämättä populismia?

Näitä ja muita kysymyksiä pohtivat dokumentaristi Markku Heikkinen, kirjailija ja dokumentaristi Elina Hirvonen, politiikan tutkija Markku Koivusalo ja kuvataiteilija ja aktivisti Laura Böök.
Keskustelua vetävät Susanna Helke ja Jouko Aaltonen.

Sovun ja repeämän kuvat -projekti:

Tilaisuus liittyy oheistapahtumana Aalto-yliopiston professori ja dokumentaristi Susanna Helken vetämään ja Koneen säätiön rahoittamaan Sovun ja repeämän kuvat -projektiin, jossa taiteellisen tutkimuksen keinoin, elokuvan tekemistä ja tekijälähtöistä teoriaa törmäyttämällä haastetaan oletuksia, joita “yhteiskunnalliseen” ja “polittiseen” dokumentaariin kohdistuu sekä avataan dokumentaarisen elokuvan merkitystä hyvinvointivaltion eetoksen murtumien heijastajana. Haluamme sysätä liikkeelle uusia tapoja tehdä yhteiskunnallista ja poliittista dokumentaaria omassa ajassamme ja etsiä tapoja yhteiskunnassamme tapahtuvien murrosten kuvaamiseen elokuvan keinoin. Tapahtuman toisena toteuttajana on Dokumenttikilta.

Kutsumme foorumimme puitteissa keskusteluun mukaan dokumentaarisen elokuvien tekijöitä ja alan muita toimijoita, yhteiskunnallisia keskustelijoita sekä asiasta muuten kiinnostuneita.

Järjestäjät: Sovun ja repeämän kuvat -tutkimusryhmä ja Dokumenttikilta ry.