Les mots et les choses

Sanat ja asiat 

  • Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », Paris, 1966, 405 p.
  • The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Translated by Alan Sheridan. Pantheon Books (Random House), New York 1970.
  • Sanat ja asiat: Ihmistieteiden arkeologia. Suomentanut Mika Määttänen. Toimittanut Ani Kuusjärvi. Käännöksen tarkastanut Kuusjärvi & Koivusalo. Jälkisanat: Ihmistieteet vailla ihmistä. Markku Koivusalo. Gaudeamus, Helsinki 2010.

  • Koivusalo, Markku: “Ihmisen kuolema II: Antihumanistin esteettinen politiikka.” [The Death of Man II. The Aesthetic Politics of Anti-humanist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010), 3, pp. 187-224.
  • Koivusalo, Markku: ”Ihmisen kuolema I: Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Death of Man I. Human Sciences without Man.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010): 1, pp. 9-46.

 

Esipuhe – Préface

Hovinaiset – Les suivantes

Diego_Velázquez_Las_Meninas

Maailman proosa

 

Representaatio

Puhe

Luokittelu

Vaihto

Representaation rajat

Työ, elämä, kieli

Ihminen ja hänen kahdentumansa

Ihmistieteet