Corpus Hippocraticum

I. Hippokrateelle asetetut

Muinaisesta lääketieteestä (περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς, De prisca medicina)

Prognostiikka (προγνωςτικόν, Prognostica)

Aforismit (ὰφοριςμοί, Aphorismi)

Epidemiat (ἐπιδημίαι, Epidemiorum), kirjat I ja III

Ruokavaliosta akuuteissa sairauksissa (περὶ διαίτης ὸξέων, De diaeta acutorum)

Ympäristötekijöistä eli Ilmoista, vesistä ja paikoista (περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων, De aëribus, aquis, et locis)

Nivelistä (περὶ ἀρθρῶν, De articulus)

Murtumista (περὶ ἀγμῶν, De fracturis)

Paikoilleen asettamisen välineistä (μοχλικόν, Mochlicus)

Lääkärin toimesta (κατ’ ἰητρεῖον, De officina medici)

Pään vammoista (περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων, De capitis vulneribus)

Laki (νόμος, Lex)

II. Polyboksen teokset

Ihmisen luonnosta (περὶ φύςιος ἀνθρώπου, De natura hominis)

Terveestä elämäntavasta (περὶ διαίτης ὑγιεινῆς, De salubri victus ratione)

III. Varhaisimmat teokset

Koslainen prognostiikka (Κωακαὶ προγνώςεις eli αἱ Κῳακαί, Coacae praenotiones)

Prorrhetikon (προρρητικὸν, Prorrhetica)

 IV. Koulukunnan kirjoitukset

Haavaumista (περὶ έλκῶν, De ulceribus)

Avanteista (περὶ ςυρίγγων, De fistulis)

Peräpukamista (περὶ αἱμορροἴδων, De haemorrhoidibus)

Ilmoista (περὶ φυςῶν, De flatibus)

Pyhästä taudista (περὶ ἱερῆς νούςου, De morbo sacro)

Kohdista ihmisessä (περὶ τόπων τῶν κατ ἄνθρωπον, De locis in homine)

Taidosta (περὶ τέχνης, De arte)

Ruokavaliosta (περὶ διαίτης, De diaeta)

Unista (περὶ ἐνυπνίων, De insomniis)

Mielenliikutuksista (περὶ παθῶν, De affectionibus)

Sisäisistä mielenliikutuksista (περὶ τῶν ἔντος παθῶν, De internis affectionibus)

Taudeista (περὶ νούςων, De morbis), kirjat I, II, III

Seitsemännen kuun sikiöstä (περὶ ἑπταμήνου, De septimestri partu)

Kahdeksannen kuun sikiöstä (περὶ ὀκταμήνου, De octimestri partu)

V. Poiminnat ja muistiinpanot

Ruumiinnesteistä eli Humoraaleista (περὶ χυμῶν, De humoribus)

Nesteiden käytöstä (περὶ χρήςιος ὑγρῶν, De liquidorum usu)

VI Tuntematon

Siemenestä (περὶ γονῆς, De genitura)

Pikkulasten luonnosta (περὶ φύςιος παιδίου, De natura pueri)

Taudeista (περὶ νούςων, De morbis), kirja IV

Naisten taudeista (περὶ γυναικείων, De mulierum morbis)

Nuorten naisten taudeista (περὶ παρθενίων, De virginum morbis)

Hedelmättömistä naisista (περὶ ἀφόρων, De sterilibus)

VII Leofaneen teokset

Superfetaatiosta (περὶ ἐπικυήςιος, De superfetatione)

VIII

Sydämestä (περὶ καρδίης, De corde)

Ravinnosta (περὶ τροφῆς, De alimento)

Lihoista (περὶ ςάρκων, De carnibus)

Viikoista (περὶ ἑβδομάδων, De septimanis)

Prorrhetikon (προρρητικὸν, Prorrhetica), kirja II

Rauhasista (περὶ ἀδένων, De glandulis)

Luiden luonnosta (περὶ ὀςτέων φύςιος, De natura ossium)