Deutsche Ideologie (1845-6)

M&E writings / Manifesto / Marx writings / Kapital /   / Rheinische Zeitung 1842-3 /   ]

Friedrich Engels, Karl Marx (Joseph Weydemeyer, Moses Hess).

Manuscripts from 1845-1846 edited in 1932 and named German Ideology

  • Die Deutsche Ideologie 1845 -1846. Marx & Engels Gesamtausgabe (MEGA I.5). Verlag Detlev Auvermann, Taunus 1970.
  • Marx-Engels Jahrbuch 2003. Karl Marx, Friedrich Engels, Joseph Weydemeyer. Die Deutsche Ideologie. Artikel, Druckvorlagen, Entwürfe, Reinschriftenfragmente und Notizen zu I. Feuerbach und II. Sankt Bruno. Akademie Verlag GmbH, Berlin 2004.
  • Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie
    in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. MEW 3.
  • Critique of Modern German Philosophy According to Its Representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner, and of German Socialism According to Its Various Prophets. MECW 5.
  • Marx and Engels’s “German ideology” Manuscripts. Presentation and Analysis of the “Feuerbach chapter”. Terrell Carver and Daniel Blank. Palgrave Macmillan 2014.
  • Saksalainen ideologia. Uusimman saksalaisen filosofian kriitiikki sen edustajien(Feuerbach, B. Bauer ja Stirn) kautta ja saksalaisen sosialismin kritiikki sen erinäisten profeettojen kautta.
  •  Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus. Marx–Engels. Valitut teokset 2. osa, s. 67–147. Kustannusliike Edistys, Moskova 1978.

 

FILOSOFIAN KRITIIKKI


I. Uusimman saksalaisen filosofian kritiikki sen edustajien (Feuerbach, B. Bauer ja Stirn) kautta. 

I.I Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus

cropped-feuerbach2.jpg

 

 

  “Koska nuorhegeliläiset pitävät representaatioita, ajatuksia, käsitteitä, ylipäänsä itsenäiseksi muuttamiaan tietoisuuden tuotteita ihmisten varsinaisina kahleina (Fesseln) — aivan kuin vanhahegeliläiset selittivät ne inhimillisen yhteiskunnan todellisiksi siteiksi (Bande) — on selvää, että nuorhegeliläisten tuleekin taistella vain näitä tietoisuuden illuusioita vastaan.”

Tietoisuus ei määrää elämää, vaan elämä määrää tietoisuuden.

A1. Historia  (Geschichte)

 

A2. Tietoisuuden tuottamisesta (Über die Produktion des Bewußtseins)

Herruudellisen luokan ajattelu on jokaisena aikakautena heruudellinen ajattelu, eli luokka, jolla on materiaalinen mahti yhteiskunassa on samalla sen herruudellinen henkinen mahti.”

Ideologian todellinen perusta (Die wirkliche Basis der Ideologie) 

 


Leipzigin neuvosto (Das Leipziger Konzil)

 

Pyhä Bruno

cropped-brunobauer6.jpg

 

Pyhä Max

cropped-striner2.jpg

 

 


SOSIALISMIN KRITIIKKI

II. Saksalaisen sosialismin kritiikki sen erinäisten profeettojen kautta. 

Tosi sosialismi (Der wahre Sozialismus)

Die Rheinischen Jahrbücher tai tosi sosialismin filosofia

Karl Grün: Sosiaalinen liike Ranskassa ja Belgiassa (Darmstadt 1845) tai tosi sosialismin historiankirjoitustapa

Tohtori Georg Kuhlmann Holsteinista tai tosi-sosialismin profetiat