Hannah Arendt ja politiikan ajattelu

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu

Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Valtio-opin kurssi: Syventävät opinnot, syksy 2018.

 • Arvosteluasteikko 0-5
 • Opetuskieli suomi
 • Suo­ri­tus­ta­vat: Luennot (3h) + lukupiirit 4 x 3h (12h)

Korvaavuus (2op) + essee (4 op)

Aika ja paikka

 • Maanantaisin 5.11 – 3.12, kello 12-15.

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Osaa­mis­ta­voit­teet

 • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teoreetikko Hannah Arendtin tapaa ajatella, käsitteellistää ja arvostella poliittisia ilmiöitä. Hänellä on valmius käyttää Arendtin ajattelua ja käsitteitä kuin myös arvostella niitä kriittisesti.

Si­säl­tö

 • Kurssilla tutustutaan Hannah Arendtin tapaan ajatella politiikkaa ja yhteistä maailmassa olemista. Kursilla tutustutaan Arendtin ajattelun keskeisiin teemoihin ja syvennytään neljään Arendtin tekstiin.

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit

 • Kurssilla käytettävät tekstit on saatavissa Moodlen digitaalisesta oppimisympäristöstä.

Suorituksen vaatimukset

 • Osallistuminen luennoille ja lukupiireihin. Alustus annetusta tekstistä.

Kurssin ohjelma ja aikataulu

5.11. Ainutkertainen elämä ja politiikan ajattelu.

cropped-arendt225x100.jpg

 • Johdatus Hannah Arendtin ajatteluun. Luento 3 x 45 min

12.11 Identiteettipolitiikka ja ihmisoikeudet 12-15

cropped-syrianrefugees.jpg

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja tekstistä: The Jew as Pariah: A Hidden Tradition.

19.11 Poliittinen tila ja totaalinen hallinta 12-15

cropped-arendtsaturday.png

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus tekstistä:  Ideology and Terror: A Novel Form of Government.

26.11 Vapaus ja poliittinen toiminta 12-15

cropped-ryhma2.jpg

3.12 Poliittinen arvostelma 12-15

cropped-kant1.jpg

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus tekstistä.

 

Hannah ArendtBooks / Articles / Lectures Correspondence Audio ]