Hannah Arendt ja politiikan ajattelu

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu

Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

 

Kurssipalautetta 2018 

”Luennoitsija selvä ja erinomainen asiantuntemus aihetta kohtaan. Luennot olivat hyviä, jokaista tekstiä ennen opettaja alusti niitä. Luentojen rakenne (alustus, keskustelu, opettajan luento) oli hyvä.”

Keskustelu! Aito pohdinta ja kunnollinen perehtyminen aiheeseen. Opettaja osaa selittää aiheet todella hyvin.

Markun asiantuntijuus: hän osasi selittää vaikeitakin asioita selkeästi.

Alustusten tekeminen oli hyvä työskentelymuoto

”Erittäin hyvä kurssi aiheiden jäsentelystä nykypäivän tapahtumien linkitykseen. Haastavia tekstejä, mutta hyvää opetusta ja keskustelua.”

”Mielestäni kurssi oli kaikkiaan tosi hyvä! Ehkä kun näin monta osallistujaa olisi voitu jakaa ryhmää pienempiin kokoonpanoihin ensin keskusteluja varten ja sitten pienenpien ryhmien keskustelun pohjalta alkaa keskustella isommassa ryhmässä. ”

“Tosi hyvä kurssi.”

“Mukava lukea filosofisia tekstejä, vaikka aihe ei välttämättä istu kaikkien pirtaan – valinnaiseksi kurssiksi hyvä ja luennoitsijan tiedot aiheesta vaikuttavat.”

“Kaikki oli helposti saatavilla ja käytännön asiat hoituvat mutkattomasti. Kiva oli myös lukea pitkästä aikaa myös suomeksi meidän alan tekstejä!”

“Erittäin hyvin rakennettu kurssi! Kiitokset tekstien etsimisestä ja käännöksistä eri kielille.”

 

 

Valtio-opin kurssi: Syventävät opinnot, syksy 2018.

 • Arvosteluasteikko 0-5
 • Opetuskieli suomi
 • Suo­ri­tus­ta­vat: Luennot (3h) + lukupiirit 4 x 3h (12h)

Korvaavuus (2op) + essee (4 op)

 

Aika ja paikka

educarium

 

 • Maanantaisin 5.11 – 3.12, kello 13.15 -15.45.
 • Pub269, Pub SH269
 • Publicum, Assistentinkatu 7

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Osaa­mis­ta­voit­teet

 • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teoreetikko Hannah Arendtin tapaa ajatella, käsitteellistää ja arvostella poliittisia ilmiöitä. Hänellä on valmius käyttää Arendtin ajattelua ja käsitteitä nykymaailman ymmärtämiseen sekä arvostella niitä kriittisesti.

Si­säl­tö

 • Kurssilla tutustutaan Hannah Arendtin tapaan ajatella politiikkaa ja yhteistä maailmassa olemista. Kursilla tutustutaan Arendtin ajattelun keskeisiin teemoihin ja syvennytään neljään Arendtin tekstiin.

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit

 • Kurssilla käytettävät tekstit on saatavissa Moodlen digitaalisesta oppimisympäristöstä.

Suorituksen vaatimukset

 • Osallistuminen luennoille ja lukupiireihin. Alustus annetusta tekstistä.
  • Luennot (3h) + lukupiirit 4 x 3h (12h).
 • Neljän pisteen suoritukseen vaaditaan erillinen noin kymmensivuinen essee.

Kurssin ohjelma ja aikataulu

5.11. Ainutkertainen elämä ja politiikan ajattelu.

cropped-arendt225x100.jpg

 • Johdatus Hannah Arendtin ajatteluun. Luento 3 x 45 min
 • Luentodiat on saatavilla Moodlesta.

12.11 Identiteettipolitiikka ja ihmisoikeudet 12-15

cropped-syrianrefugees.jpg

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja tekstistä: The Jew as Pariah: A Hidden Tradition.
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

19.11 Poliittinen tila ja totaalinen hallinta 12-15

cropped-arendtsaturday.png

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus tekstistä:  Ideology and Terror: A Novel Form of Government.
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

26.11 Vapaus ja poliittinen toiminta 12-15

cropped-ryhma2.jpg

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus tekstistä: Mitä on Vapaus?
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

 

3.12 Poliittinen arvostelma 12-15

cropped-eichman4.jpg

 

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus arvostelmaa koskevista teksteistä.
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

 

Hannah ArendtBooks / Articles / Lectures Correspondence Audio ]