Hannah Arendt ja politiikan ajattelu

Hannah Arendt ja politiikan ajattelu

Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Valtio-opin kurssi: Syventävät opinnot, syksy 2018.

 • Arvosteluasteikko 0-5
 • Opetuskieli suomi
 • Suo­ri­tus­ta­vat: Luennot (3h) + lukupiirit 4 x 3h (12h)

Korvaavuus (2op) + essee (4 op)

Aika ja paikka

educarium

 

 • Maanantaisin 5.11 – 3.12, kello 13.15 -15.45.
 • Pub269, Pub SH269
 • Publicum, Assistentinkatu 7

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Osaa­mis­ta­voit­teet

 • Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teoreetikko Hannah Arendtin tapaa ajatella, käsitteellistää ja arvostella poliittisia ilmiöitä. Hänellä on valmius käyttää Arendtin ajattelua ja käsitteitä nykymaailman ymmärtämiseen sekä arvostella niitä kriittisesti.

Si­säl­tö

 • Kurssilla tutustutaan Hannah Arendtin tapaan ajatella politiikkaa ja yhteistä maailmassa olemista. Kursilla tutustutaan Arendtin ajattelun keskeisiin teemoihin ja syvennytään neljään Arendtin tekstiin.

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit

 • Kurssilla käytettävät tekstit on saatavissa Moodlen digitaalisesta oppimisympäristöstä.

Suorituksen vaatimukset

 • Osallistuminen luennoille ja lukupiireihin. Alustus annetusta tekstistä.
  • Luennot (3h) + lukupiirit 4 x 3h (12h).
 • Neljän pisteen suoritukseen vaaditaan erillinen noin kymmensivuinen essee.

Kurssin ohjelma ja aikataulu

5.11. Ainutkertainen elämä ja politiikan ajattelu.

cropped-arendt225x100.jpg

 • Johdatus Hannah Arendtin ajatteluun. Luento 3 x 45 min
 • Luentodiat on saatavilla Moodlesta.

12.11 Identiteettipolitiikka ja ihmisoikeudet 12-15

cropped-syrianrefugees.jpg

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja tekstistä: The Jew as Pariah: A Hidden Tradition.
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

19.11 Poliittinen tila ja totaalinen hallinta 12-15

cropped-arendtsaturday.png

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus tekstistä:  Ideology and Terror: A Novel Form of Government.
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

26.11 Vapaus ja poliittinen toiminta 12-15

cropped-ryhma2.jpg

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus tekstistä: Mitä on Vapaus?
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

 

3.12 Poliittinen arvostelma 12-15

cropped-eichman4.jpg

 

 • Keskustelu teemasta.
 • Lukupiiri ja alustus arvostelmaa koskevista teksteistä.
 • Teksti ja linkit oheismateriaaliin on saatavilla Moodlesta.

 

Hannah ArendtBooks / Articles / Lectures Correspondence Audio ]