Weber: Uskontososiologia

Home / Weber1889-1905 / Metodi / Politiikka / WuG /   Uskonto / PE / Zwissen /  WB  / PB / Obj /

Kaikkialla on kohteena seuraavan ksyymyksen käsittely: Mistä johtuu länsimaisen taloudellinen ja sosiaalinen erityislaatuisuus, miten se on syntynyt ja missä suhteessa se on uskonnollisen etiikan kehitykseen?

Max Weber

Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd I. Mohr Siebeck. Tübingen 1920.

OSA 1

Esihuomautus (Vorbemerkung) 1920

 • Vorbemerkung. Erstdruck in: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (GAR), Bd. I. Mohr Siebeck, Tübingen 1920, 1-16.
 • ´Viewpoint: “Introduction” in The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons, New York: Scribner’s. 1930.
 • Esihuomautus. Suom. Tapani Hietaniemi. Teoks. Max Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus. Kirjoituksia uskonnonsosiologiasta. Vastapaino, Tampere 1989.

I. Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henkin (1904/1905)

Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus 1904-05

II. Potestanttiset lahkot ja kapitalismin henki 1906 / 1920

Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus  1906 (1920)

III. Maailmanuskontojen talousetiikka. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (1915, 1920)

Johdanto (Einleitung) (1915, 1920)

 • Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Religionssoziologische Skizzen: Einleitung. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 41. Bd. 1. (Heft 1), 1915, s. 1-30.
 • Einleitung: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. GARS 1, s 237-73.
 • Social Psychology of the World Religions. In Hans Gerth & C Wright Mills: From Max Weber: Essays in sociology. Oxford University Press, New York 1946.
 • Johdanto: maailmanuskontojen talousetiikka. Suom. Tapani Hietaniemi. Teoks. Max Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus. Kirjoituksia uskonnonsosiologiasta. Vastapaino, Tampere 1989, 61-101.

Konfutselaisuus ja taolaisuus (1915, 1920)

Välitarkastelu (Zwischenbetrachtung) (1915, 1920) 

 • Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 41. Bd. (Heft 2), S. 387-421.
 • Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung. GARS I, s. 536-73.
 • Religious Rejections of the World and Their Directions. In Hans Gerth & C Wright Mills: From Max Weber: Essays in sociology. Oxford University Press, New York 1946, 323-363.
 • Välitarkastelu: Teoria uskonnollisen maailmanhylkäämisen asteista ja suunnista. Suom. Tapani Hietaniemi. Teoks. Max Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus. Kirjoituksia uskonnonsosiologiasta. Vastapaino, Tampere 1989., 131-173.

Hindulaisuus ja buddhalaisuus

HINDUS

Hinduism and Buddhism 1916-1917 (1920)

 • Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Religionssoziologische Skizzen: Hinduismus und Buddhismus. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 41. Band, 3. Heft, 1916, s. 613-744.
  • (Fortsetzung.) Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 42. Band, 2. Heft, 1916, s. 345-461.
  • (Schluß.). Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 42. Band, 3. Heft, 1917, s. 687-814.
 • Bd. II Hinduismus und Buddhismus. Mohr Siebeck. Tübingen 1921
 • Hinduismus and Buddhismus. GARS II.
 • The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism. Trans. Hans Gerth and Don Martindale. The Free Press, Glencoe, Illinois 1958

OSA II

Eurooppalaisen porvariston kehitys antiikissa ja keskiajalla [suunnitelma]

Egyptiläinen, mesopotamialainen ja zarathustralainen uskonnollinen etiikka [suunnitelma]

Antiikin juutalaisuus (1917-1920)

ANTIKEJUDETUM
 • Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Religionssoziologische Skizzen: Das antike Judentum.  Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 44. Band, 1. Heft, 1917, S. 52-138.
  • (Fortsetzung.). Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 44. Band, 2. Heft, 1918, S. 349-443.
  • (Fortsetzung.). Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 44. Band, 3. Heft, 1918, S. 601-626.
  •  (Fortsetzung.) Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 46. Band, 1. Heft, 1918, S. 40-113.
  • (Fortsetzung). Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 46. Band, 2. Heft, 1919, S. 311-366.
  •  (Schluß.). Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 46. Band, 3. Heft, 1919, S. 541-604.
 • Bd. III: Das antike Judentum. Mohr Siebeck. Tübingen 1921.
 • Das antike Judentum. GARS I.
 • I. Die israelitische Eidgenossenschaft und Jahwe
 • II. Die Entstehung des jüdischen Pariavolkes
 • Ancient Judaism. Translated and edited by Hans H. Gerth and Don Martindale. The Free Press. A division of Macmillan publishing co., inc. New York 1967.

OSA III (SUUNNITELTU)

Talmudilainen juutalaisuus

Alkukristillisyys

Itämainen kristilllisyys

Islam

OSA IV (SUUNNITELTU)

Länsimainen kristillisyys