Odýsseia

”Retkiä miehen kekseliään, runoneito sa kerro, kauan harhailleen pyhän Troian kaatamatiellään”

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ, πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν

Ὀδύσσεια (c. 650 BC)

Odyssey

Odysseia: Laulu Odysseuksesta

Odysseia. Suom. Otto Manninen. Wsoy, Porvoo 1924.

Odysseia. Suom. Pentti Saarikoski. Otava, Helsinki 1972.

Odysseuksen harharetket. Suom. Paavo Castrén. Teoks. Castrén: Homeros. Troijan sota ja Odysseuksen harharetket. Otava, Helsinki 2016.

Arto Kivimäen Odysseia lapsille. Teos, Helsinki 2009.

 


I. Ensimmäinen laulu

Jumalten kokous. Athene tuo neuvoja Telemakhokselle

II. Toinen laulu.

Ithakalaisten kansankokous. Telemakhoksen matka

III. Kolmas laulu

Telemakhos Nestorin vieraana.

IV: Neljäs laulu

Telemakhos Lakedaimonissa.

helen-menelaus-telemachus

V. Viides laulu

Kalypson luola. Odysseun lautta.

VI. Kuudes laulu

 

Odysseus saapuu faiaakilaisten maahan. Nausika

Opnamedatum: 2010-11-25

VII. Seitsemäs laulu

Odysseun tulo Alkinoon taloon

VIII. Kahdeksas laulu

Odysseus faiakilaisten kokouksessa, Afrodite ja Ares.

IX. Yhdeksäs laulu

Alkinoos-tarinat.

Kyklooppi Polyfemus

cyclop

X. Kymmenes laulu

Aioloksen saari. Laistrygonit. Kirke.

XI:Yhdestoista laulu

Manalassa-käynti.

XII. Kahdestoista laulu

Seireenit.

 

A7HXBF

Skylla ja Kharybdis.

Helios-jumalan karjat.

XIII.Kolmastoista laulu

Paluu Ithakalle

XIV. Neljästoista laulu

Odysseus Eumaioksen luona.

XV. Viidestoista laulu

Telemakhos saapuu Eumaion luo.

XVI. Kuudestoista laulu

Telemakhos ja Odysseus

XVII.Seitsemästoista laulu

Telemakhos palaa Ithakaan

 

XVIII. Kahdeksastoista laulu

Odysseus ja Iros-kerjäläinen

XIX. Yhdekästoista laulu

Odysseuksen ja Penelopen keskustelu. Jalkakylpy ja arpi

Odysseus_und_Penelope_(Tischbein)

XX. Kahdeskymmenes laulu

Kosijain surman enteet

XXI. Kahdeskymmenesensimmäinen laulu

Jousikilpa

XXII.Kahdeskymmenestoinen laulu

Kosijain surma.

XXIII.Kahdeskymmneskolmas laulu

Penelope ja Odysseus

XXIV. Kahdeskymmenesneljäs laulu

Kosijoiden sielut. Sovinto.