Immanuel Kant

Immanuel Kant (1724 – 1804)

[ Kant / Writings 1776-1777 / 1781-1803 / KrV / KpVKdU / Lectures / Life ]

Mutta tähän valistukseen ei vaadita mitään muuta kuin vapautta; ja vieläpä vaarattominta kaikesta siitä, mitä vapaus voi merkitä, nimittäin sitä, että kukin käyttää järkeään kaikilta osin julkisesti

Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.

 

Kritik der reinen Vernunft

Kritik der praktischen Vernunft

Kritik der Urteilskraft