Grundrisse

Pohjapiirrustus poliittisen taloustieteen kritiikkiin

Grundrisse (1858) 1939-41 Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie.

  • Ökonomische Manuskripte 1857/1858. Teil 1. Marx & Engels Gesamtausgabe (MEGA II.1.2). Zweite Abteilung “Das Kapital“ und Vorarbeiten. Band I. Dietz Verlag, Berlin 1976.
  • Ökonomische Manuskripte 1857/1858. Teil 2. Marx & Engels Gesamtausgabe (MEGA II.1.2). Zweite Abteilung “Das Kapital“ und Vorarbeiten. Band I. Dietz Verlag, Berlin 1981.

Fundamentals of Political Economy Criticism.

Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset

 


 

Modernin poliittisen taloustieteen historia päättyy Ricardoon ja Sismondiin — kahteen vastakohtaan, joista toinen puhuu englantia ja toinen ranskaa — aivan samoin kuin se alkaa 1600-luvun lopulla Pettystä ja Boisguillebertistä. […] He [Bastiat ja Carey] molemmat käsittävät, että poliittisen taloustieteen vastakohta — sosialismi ja kommunismi — löytää teoreettisen edellytyksensä itse klassisen taloustieteen teoksista, etenkin Ricardolta, jota on pidettävä poliittisen taloustieteen täydellisimpänä ja viimeisenä ilmauksena.

Molemmat pitävät niin ollen välttämättömänä vastustaa väärinkäsityksenä sitä teoreettista ilmaisua, jonka porvarillinen yhteiskunta on modernissa taloustieteessä historiallisesti saavuttanut, ja osoittaa tuotantosuhteiden harmonian olevan vallalla siinä missä klassiset taloustieteilijät hahmottivat naiivisti niiden antagonismia.


Johdanto

Tuotanto, kulutus, jakaantuminen ja vaihto (kiertokulku)

Produktion, Konsumtion, Distribution, Austausch (Zirkulation)II. Raha    (Geld)

Pääoman tuotantoprosessi  (Der Produktionsprozeß des Kapitals)

Pääoman kiertoprosessi  Der Zirkulationsprozeß des Kapitals

 

Konefragmentti 

mule

 

Yleinen äly (general intellect) tuotantovoimana

brainnetwork

“Luonto ei rakenna koneita, ei vetureita, ei rautateitä, ei sähkölennättimiä, ei kehruukoneita jne. Kaikki ne ovat ihmisen teollisuuden tuotteita, ihmistahdon orgaaneiksi muutettua luonnollista ainetta luonnon tai hänen luonnossa tapahtuvan toimintansa ylitse.

Ne kaikki ovat ihmiskäden luomia ihmisaivojen orgaaneja, esineellistynyttä tiedon voimaa. Kiinteän pääoman kehitys osoittaa, missä määrin yleinen yhteiskunnallinen tieto (allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge) on tullut välittömäksi tuotantovoimaksi, ja niin ollen osoittaa, missä määrin itse yhteiskunnallisen elämänprosessin ehdot ovat tulleet yleisen älyn (General intellect) kontrolloimaksi ja uudelleen luoduksi sen mukaisesti; missä määrin yhteiskunnalliset tuotantovoimat on luotu paitsi tiedon muodossa, myös yhteiskunnallisen praxisen, reaalisen elämänprosessin välittöminä eliminä.”

 

Pääoman hedelmä

[III] Pääoma   (Kapital)