Grundrisse

[19th Marx & Engels M&E writings / Marx writings / Engels writings ]

Pohjapiirrustus poliittisen taloustieteen kritiikkiin

Grundrisse (1858) 1939-41 Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie.

  • Ökonomische Manuskripte 1857/1858. Teil 1. Marx & Engels Gesamtausgabe (MEGA II.1.2). Zweite Abteilung “Das Kapital“ und Vorarbeiten. Band I. Dietz Verlag, Berlin 1976.
  • Ökonomische Manuskripte 1857/1858. Teil 2. Marx & Engels Gesamtausgabe (MEGA II.1.2). Zweite Abteilung “Das Kapital“ und Vorarbeiten. Band I. Dietz Verlag, Berlin 1981.
  • Fundamentals of Political Economy Criticism.
  • Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset

 


 

Modernin poliittisen taloustieteen historia päättyy Ricardoon ja Sismondiin — kahteen vastakohtaan, joista toinen puhuu englantia ja toinen ranskaa — aivan samoin kuin se alkaa 1600-luvun lopulla Pettystä ja Boisguillebertistä. […] He [Bastiat ja Carey] molemmat käsittävät, että poliittisen taloustieteen vastakohta — sosialismi ja kommunismi — löytää teoreettisen edellytyksensä itse klassisen taloustieteen teoksista, etenkin Ricardolta, jota on pidettävä poliittisen taloustieteen täydellisimpänä ja viimeisenä ilmauksena.

Molemmat pitävät niin ollen välttämättömänä vastustaa väärinkäsityksenä sitä teoreettista ilmaisua, jonka porvarillinen yhteiskunta on modernissa taloustieteessä historiallisesti saavuttanut, ja osoittaa tuotantosuhteiden harmonian olevan vallalla siinä missä klassiset taloustieteilijät hahmottivat naiivisti niiden antagonismia.


Johdanto

Tuotanto, kulutus, jakaantuminen ja vaihto (kiertokulku)

Produktion, Konsumtion, Distribution, Austausch (Zirkulation)II. Raha    (Geld)

Pääoman tuotantoprosessi  (Der Produktionsprozeß des Kapitals)

Pääoman kiertoprosessi  Der Zirkulationsprozeß des Kapitals

 

Konefragmentti 

mule

 

Yleinen äly (general intellect) tuotantovoimana

brainnetwork

“Luonto ei rakenna koneita, ei vetureita, ei rautateitä, ei sähkölennättimiä, ei kehruukoneita jne. Kaikki ne ovat ihmisen teollisuuden tuotteita, ihmistahdon orgaaneiksi muutettua luonnollista ainetta luonnon tai hänen luonnossa tapahtuvan toimintansa ylitse.

  • Die Natur baut keine Maschinen, keine Locomotiven, Eisenbahnen, electric telegraphs, selfacting mules etc. Sie sind Producte der menschlichen Industrie; natürliches Material verwandelt in Organe des menschlichen Willens über die Natur oder seiner Bethätigung in der Natur.

Ne kaikki ovat ihmiskäden luomia ihmisaivojen orgaaneja, esineellistynyttä tiedon voimaa. Kiinteän pääoman kehitys osoittaa, missä määrin yleinen yhteiskunnallinen tieto  on tullut välittömäksi tuotantovoimaksi, ja niin ollen osoittaa, missä määrin itse yhteiskunnallisen elämänprosessin ehdot ovat tulleet yleisen älyn (General intellect) kontrolloimaksi ja uudelleen luoduksi sen mukaisesti; missä määrin yhteiskunnalliset tuotantovoimat on luotu paitsi tiedon muodossa, myös yhteiskunnallisen praxisen, reaalisen elämänprosessin välittöminä eliminä.”

  • Sie sind von der menschlichen Hand geschaffne Organe des menschlichen Hirns; vergegenständlichte Wissenskraft. Die Entwicklung des capital fixe zeigt an, bis¨zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge zur unmittelbaren Productivkraft geworden ist, und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprocesses selbst unter die Controlle des general intellect gekommen, und ihm gemäß umgeschaffen sind. Bis zu welchem Grade die gesellschaftlichen Productivkräfte producirt sind, nicht nur in der Form des Wissens, sondern als unmittelbare Organe der gesellschaftlichen Praxis; des realen Lebensprocesses.

 

Pääoman hedelmä

[III] Pääoma   (Kapital)