Kierkegaard

Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855)

Søren Kierkegaards Skrifter

 Woman’s Great Abilities 1834

 • Ogsaa et Forsvar for Qvindens hoie Anlæg. Kjebenhavns flyvende Post,
  Interimsblad, 34, December 17, 1834, col. 4-6.
 • Another Defense Of Woman’s Great Abilities. In In Early Polemical Writings by Seren Kierkegaard. Edited and Translated by Julia Watkin. Princeton University Press, Princeton 1990.

Papers of One Still Living 1838

 • Af en endnu Levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie af S. KJERKEGAARD.  Kjøbenhavn Hos C.A. Reitzel. Trykt hos Bianco Luno 1838.
 • Review of Andersen Hans Christian Andersen, Mit Livs Eventyr. Copenhagen: 1855.
 • From the Papers of One Still Living. Published Against His Will by S. Kjerkegaard. In Early Polemical Writings by Seren Kierkegaard. Edited and Translated by Julia Watkin. Princeton University Press, Princeton 1990.

Concept of Irony (1841)

 • Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates.
  Udgivet for Magistergraden af S.A. KIERKEGAARD,
  theologisk Candidat. Kjøbenhavn Paa Boghandler P.G. Philipsens Forlag Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri
  1841.
 • On the Concept of Irony with Continual Reference to Socrates. Kierkegaard’s Writings, II. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1989.
 • Ironian käsitteestä jatkuvassa viitteessä Sokrateehen.

 

 


Johannes Climacus: De omnibus dubitandum est (1842-43)

 • Johannes Climacus, or De omnibus dubitandum est. En Fortælling 1842-43, left unfinished, published posthumously.
 • Johannes Climacus, or De Omnibus Dubitandum Est. A Narrative. In Kierkegaard’s Writings VII. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1985.

Victor Eremita: Either/Or 1843

Either/Or Part I.

Enten – EllerEt Livs-Fragment udgivet af Victor Eremita. Første Deel indeholdende A.’s Papirer. Kjøbenhavn 1843. Faaes hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel.

Either/Or Part I. by Kierkegaard. Kierkegaard’s Writings III. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1987.

 

 •  Diapsalmata
  • Välisoittoja. Suom. Torsti Lehtinen. Kirjapaja, Helsinki 1988, 1997.
 • De umiddelbare erotiske Stadier eller det Musikalsk-Erotiske.
  • The Immediate Erotic Stages Or The Musical-Erotic
  • Mozart-esseet. Suom. Olli Mäkinen. Like, Helsinki 2002.
 • Det antike Tragiskes Reflex i det moderne Tragiske
  • The Tragic In Ancient Drama Reflected In The Tragic In Modern Drama
 • Skyggerids
  • Silhouettes
 • Den Ulykkeligste
  • The Unhappiest One
 • Den første Kjærlighed
  • The First Love
 • Vexel-Driften Forsøg til en social Klogskabslære
  • Rotation Of Crops
 • Forførerens Dagbog.
  • The Seducer’s Diary
  • Viettelijän päiväkirja. Sören Kierkegaardin teoksia, osa 2. Suom. Veikko Antero Koskenniemi. WSOY, Porvoo 1907, 1960,1989.

Either/Or Part II.

Enten – Eller Et Livs-Fragment, udgivet af Victor Eremita Anden Deel, indeholdende B.’s Papirer, Breve til A.  Kjøbenhavn 1843 Faaes hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel Trykt i Bianco Luno’s Bogtrykkeri.

Either/Or Part II. by Kierkegaard. Kierkegaard’s Writings III. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1987.

 • Ægteskabets æsthetiske Gyldighed
  • The Esthetic Validity of Marriage
 • Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse
  • The Balance Between the Esthetic and the Ethical in The Development of The Personality
 • Ultimatum
  • A Final Word
 • Det Opbyggelige, der ligger i den Tanke, at mod Gud have vi altid Uret
  • The Upbuilding That Lies in The Thought That in Relation to God We Are Always in The Wrong

Constantin Constantius: Repetition 1843

 • Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af CONSTANTIN CONSTANTIUS. Kjøbenhavn Faaes hos C.A. Reitzel Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1843.
 • Repetition by Kierkegaard. Kierkegaard’s Writings VI. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1983.
 • Toisto. Suom. Olli Mäkinen. Atena, Jyväskylä 2001.

 

 


Johannes De Silentio: Fear and Trembling 1843

 • Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af JOHANNES DE SILENTIO. Kjøbenhavn Faaes hos C.A. Reitzel Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1843.
 • Fear and Trembling by Kierkegaard. Kierkegaard’s Writings VI. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1983.
 • Pelko ja vavistus (2001). Suom. Torsti Lehtinen. WSOY, Porvoo 2001.

 

 


Johannes Climacus: Philosophical crumbs 1844

 • Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi Af JOHANNES CLIMACUS Udgivet af S. Kierkegaard. Kjøbenhavn Faaes hos Universitetsboghandler C.A. Reitzel Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1844. 
 • Philosophical Fragments, or a Fragment of Philosophy by Kierkegaard. Kierkegaard’s Writings VII. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1985.
 • Filosofisia muruja. Suomentanut Janne Kylliäinen. Summa, Helsinki 2003.

 


Vigilius Haufniensis: Concept of Anxiety 1844 

 • Begrebet AngestEn simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesynden af VIGILIUS HAUFNIENSIS. Kjøbenhavn Faaes hos Universitetsboghandler C.A.Reitzel Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1844. 
 • Concept of Anxiety: A Simple Psychologically Orienting Deliberation on the Dogmatic Issue of Hereditary Sin. Kierkegaard’s Writings VIII. Edited by Reidar Thomte. Princeton University Press, New Jersey 1981.
 • Ahdistus. Suom. Eila ja Johan Weckroth. Gummerus, Jyväskylä 1964.

 


Nicolaus Notabene: Prefaces 1844

 • Forord. Morskabslæsning for enkelte Stænder efter Tid og Leilighed af NICOLAUS NOTABENE. Kjøbenhavn, 1844. Faaes hos Universitetsboghandler C.A. Reitzel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
 • Prefaces: Writing Sampler. Kierkegaard’s Writings, IX. Edited and translated by Todd W. Nichol. Princeton University Press, Princeton 2009.

Upbuilding Discourses 1843-44

 • To opbyggelige Taler af S. KIERKEGAARD Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1843.
 • Tre opbyggelige Taler af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Faaes hos Boghandler P. G. Philipsen Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1843.
 • Fire opbyggelige Taler af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Faaes hos Boghandler P. G. Philipsen Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1843.
 • To opbyggelige Taler Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Faaes hos Boghandler P. G. Philipsen. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1844
 • Tre opbyggelige Taler af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Faaes hos Boghandler P. G. Philipsen. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1844.
 • Fire opbyggelige Taler af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn.Faaes hos Boghandler P. G. Philipsen Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri

Eighteen Upbuilding Discourses. Kierkegaard’s Writings, V. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong.  Princeton University Press, New Jersey 1992.


Imagined Occasions 1845

Tre Taler ved tænkte Leiligheder. Af S. KIERKEGAARD Kjøbenhavn Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1845.

Three Discourses on Imagined Occasions. Kierkegaard’s Writings X. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.

 1. |Ved Anledningen af et Skriftemaal
  1. On the Occasion of a Confession
 2. Ved Anledningen af en Brudevielse
  1. On the Occasion of a Wedding
 3. Ved en Grav
  1. At a Graveside

Hilarius Bogbinder: Stages on Life’s Way 1845

Stadier paa Livets Vei. Studier af Forskjellige Sammenbragte, befordrede til Trykken og udgivne af Hilarius Bogbinder Kjøbenhavn Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1845

Stages on Life’s Way. Kierkegaard’s Writings XI. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1988.

 • »In vino veritas« En Erindring efterfortalt af WILLIAM AFHAM. 
  • “In vino veritas” A Recollection. Related by WILLIAM AFHAM.
  • In vino veritas. Suom. Torsti Lehtinen. WSOY, Porvoo 1996.
 • Adskilligt om Ægteskabet mod Indsigelser Af EN ÆGTEMAND
  • Some Reflections on Marriage in answer to objections by a Married Man
 • »Skyldig?« – »Ikke-Skyldig?« En Lidelseshistorie Psychologisk Experiment af FRATER TACITURNUS.
  • “Guilty?”/ “Not Guilty?” A Story of Suffering. An Imaginary Psychological Construction by Frater Taciturnus.

Johannes Climacus: Concluding Unscientific Postscript 1846

 • Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler Mimisk-pathetisk-dialektisk Sammenskrift, Existentielt Indlæg, af JOHANNES CLIMACUS Udgiven af S. Kierkegaard. Kjøbenhavn Hos C. A. Reitzel, Universitets-Boghandler Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1846.
 • Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Kierkegaard’s Writings, XII, Volume I. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1992.
 • Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Kierkegaard’s Writings, XII, Volume II. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1992.
 • Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus. Suom. Torsti Lehtinen. WSOY, Porvoo 1992: 2001.

Two Ages 1846

 • Review of Thomasine Gyllembourg T’o Tidsaldre 1845.
 • En literair AnmeldelseTo Tidsaldre, Novelle af Forfatteren til »en Hverdagshistorie«, udgiven af J. L. Heiberg. Kbhv. Reitzel. 1845, anmeldt af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1846.
 • Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age. A Literary Review. Kierkegaard’s Writings, XIV. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.
 • Udsigt over Indholdet i begge Dele
  • Survey of the Contents of Both Parts
 • En æsthetisk Opfattelse af Novellen og dens Enkeltheder
  • An Esthetic Interpretation of the Novel and Its Details
 • Udbytte for Iagttagelsen af de tvende Tidsaldere
  • Conclusions from a Consideration of the Two Ages
   • »Revolutions-Tiden«
    • The Age of Revolution
   • »Nutiden«
    • The Present Age

Upbuilding Discourses 1847

 • Opbyggelige Taler i forskjellig Aand Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn Hos Universitetsboghandler C. A. Reitzel Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1847.
 • Upbuilding Discourses in Various Spirits. Kierkegaard’s Writings, XV. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong.  Princeton University Press, New Jersey 2009.

Works of Love 1847

 • Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form af S. KIERKEGAARD Første Følge. Kjøbenhavn Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri 1847.
 • Works of Love. Kierkegaard’s Writings, XVI. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1998.
 • Rakkauden teot. Suom. Juho Hollo. WSOY, Porvoo 1926.

Christian Discourses 1848

 • Christelige Taler af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1848.
 • Christian Discourses. Kierkegaard’s Writings, XVII. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.

The Lily in the Field and the Bird if the Air 1849

 • Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Paa Universitets-Boghandler C. A. Reitzels Forlag Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1849.
 • The Lily in the Field and the Bird in the Air. Three Devotional Discourses. In Without Authority. Kierkegaard’s Writings, XVIII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.
 • Kedon kukka ja taivaan lintu. Suom. Heikki Linnove. WSOY, Porvoo 1915, 1939, 1990.

Two Ethical-Religious Essays 1849

 • Tvende ethisk-religieuse. Smaa-Afhandlinger. Af H. H. Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandling Trykt hos Louis Klein 1849.
 • Two Ethical-Religious Essays.In Without Authority. Kierkegaard’s Writings, XVIII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.

Anti-Climacus: The Sickness Unto Death 1849

 • Sygdommen til DødenEn christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse Af ANTI-CLIMACUS Udgivet af S. Kierkegaard. Kjøbenhavn 1849. Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.
 • Sickness Unto Death: A Christian Psychological Exposition for Upbuilding and Awakening.Kierkegaard’s Writings, XIX. Edited and Translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 1983.
 • Kuolemansairaus. Suom. Juho Hollo. WSOY, Porvoo 1924.

Three Discourses at the Communion on Fridays 1849

 • »Ypperstepræsten« – »Tolderen« – »Synderinden« tre Taler ved Altergangen om Fredagen Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1849.
 • Three Discourses at the Communion on Fridays: The High Priest – The Tax Collector – The Woman Who Was a Sinner. In Without Authority. Kierkegaard’s Writings, XVIII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.

Armed Neutrality 1849

 • Den bevæbnede Neutralitet. Eller min Position som christelig Forfatter i Christenheden. Søren Kierkegaards Papirer, 2. forøgede udgave, 1968-78, bd. X 5
 • Armed Neutrality. Or my position as A Christian Author in Christendom. In The Point of View. Kierkegaard’s Writings, XXII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, Princeton 2009.

Anti-Climacus: Practice in Christianity 1850

 • Indøvelse i Christendom Af ANTI-CLIMACUS. Nr. I. II. III. Udgivet af S. Kierkegaard. Kjøbenhavn Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1850.
 • Practice in Christianity. Kierkegaard’s Writings. Edited by Howard V. Hong & Edna H. Hong. Princeton University Press, Princeton 1991.

An Upbuilding Discourse 1850

 • En opbyggelig Tale. Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1850.
 • An Upbuilding Discourse. In Without Authority. Kierkegaard’s Writings, XVIII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.

Two Discourses at the Communion on Fridays 1851

 • To Taler  ved Altergangen om Fredagen Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1851.
 • Two Discourses at the Communion on Fridays. In Without Authority. Kierkegaard’s Writings, XVIII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, New Jersey 2009.

My Work as an Author 1851

 • Om min Forfatter-Virksomhed. Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1851.
 • On My Work as an Author. In The Point of View. Kierkegaard’s Writings, XXII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, Princeton 2009.

For Self-Examination 1851

 • Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno 1851.
 • For Self-Examination / Judge For Yourself! Kierkegaard’s Writings, XXI. Edited by Howard V. Hong & Edna H. Hong 1991.
 • Itsensä koettelemiseksi. Sören Kierkegaardin teoksia, osa 1. Suom. Gustaf Adolf Heman. WSOY, Porvoo 1907.

This Must Be Said 1855

 • Dette skal siges; saa være det da sagt. Af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. Bianco Lunos Bogtrykkeri 1855.
 • This Must Be Said; So Let It Be Said. In The Moment and Late Writings. Kierkegaard’s Writings, XXIII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, Princeton 2009.

Official Christianity 1855

 • Hvad Christus dømmer om officiel Christendom Af S. KIERKEGAARD Kjøbenhavn Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger Bianco Lunos Bogtrykkeri 1855.
 • What Christ Judges of Official Christianity.  In The Moment and Late Writings. Kierkegaard’s Writings, XXIII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, Princeton 2009.

The Point of View for My Work as an Author (published 1859)

 • Synspunktet for min Forfatter-VirksomhedEn ligefrem Meddelelse. Rapport til Historien af S. KIERKEGAARD. Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag 1859.
 • The Point of View for My Work as an Author. In The Point of View. Kierkegaard’s Writings, XXII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, Princeton 2009.

The Single Individual (published 1859)

 • “Den Enkelte”; Tvende “Noter” betræffende min Forfatter-Virksomhed 1846-47, with postscripts 1849, 1855, published posthumously (1859).
 • “The Single Individual”: Two “Notes” Concerning My Work As An Author. In The Point of View. Kierkegaard’s Writings, XXII. Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton University Press, Princeton 2009.

Judge For Yourself! 1851,1852 (publishead 1876)

 • Dømmer selv! Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet. Af S. Kierkegaard. Copenhagen. C. A. Reitzel’s Publishing House. Bianco Luno’s Press 1876.
 • Judge For Yourself! For Self-Examination. Recommended to the Present Age. Kierkegaard’s Writings, XXI. Edited by Howard V. Hong & Edna H. Hong 1991.