Κρατύλος, Kratylos 

Cratylus Cra. 383a-440e)

Κρατύλος, Kratylos 

  • Cratylus.
  • Kratylos.  Teokset II.
  • Thrasyllus: On correctness of names, Nimien oikeellisuudesta. (Περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, Peri orthotētos onomatōn).