Ἀλκιβιάδης αʹ, Alcibiades A.

Ἀλκιβιάδης αʹ (Alc. 103a-135e)

  • Alcibiades A.
  • Alkibiades I. Teokset VII.
  • Thrasyllus: On the Nature of Man, Ihmisluonnosta (Περὶ ἀνθρώπου φύσεωςPeri anthrōpou fyseōs)