Maailmankatsomusten psykologia 1919

Maailmankatsomusten psykologia 1919

  • Psychologie der Weltanschauungen. Springer, Berlin 1919.

Johdanto

§1 Mitä on maailmankatsomusten psykologia?

§2 Maailmankatsomuksen psykologian lähteet

§3 Järjestelmälliset perusideat

§4 Dispositio

I. LUKU: ASENNE

A. Objektiiviset asenteet

1. Aktiivinen asenne

2. Mietiskelevä asenne

3. Mystinen asenne

B. Itsereflektiiviset asenteet

1. Mietiskelevä itsereflektio

2. Aktiivinen itsereflektio

3. Reflektiivinen ja välitön asenne: hetki (Der augenblick)

C. Innostunut asenne

Yleisesti: Rajattomuus, totaliteetti, substanssi. Erottaminen mystisestä asenteesta.

Tarkempi kuvaus

Formalisaatio: Innostus ja päihtymys (Rausch)

II. LUKU: MAAILMANKUVAT

Johdanto

Maailmankuvien käsite ja maailmankuvan psykologian ymmärtämisen tehtävä

A. Aistillis-tilallinen maailmankuva

B. Sielullis-kulttuurinen maailmakuva

C. Metafyysinen maailmakuva

I. Metafyysisen maailmankuvan paikka yhtenä kokonaisuutena kaikissa maailmankuvissa

II. Sisällölliset tyypit

IIII. Filosofisen ajatelun tyypit

III. LUKU: HENGEN ELÄMÄ

Johdanto

Arviointi ja arvotaulukko

Rajatilat

Elävä prosessi

Henkisten tyyppien rakenne

A. Skeptisismi ja nihilismi

1. Nihilistisen liikkeen vaihteet ja muodot

2. Absoluuttinen nihilismi psykoosissa

B. Pysähtyminen rajoitettuun: Kotelo

Tarve juhlaan ja rauhaan.

Rationalismi

Luonteenpiirteet

Yksittäiset tyypit

Autoritaariuus

Liberaalisuus

Arvo-absoluuttisuus

C. Pysähtyminen äärettömyyteen

Johdanto: Yleistä, tehtävä, hengen luonteenpiirteet

LIITE: KANTIN IDEAOPPI