Wealth of Nations

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)

  • Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Cannan ed.)
  • An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. Volume I & 2. Eds. R. H. Campbell, A. S. Skinner, and B. Todd. Liberty Fund, Indianapolis 1981.
  • Kansojen varallisuus: Tutkimus sen olemuksesta ja tekijöistä. 1. nide. Suomentanut Toivo T. Kaila. Porvoo: WSOY, 1933.
  • Kansojen varallisuus. Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsinki: WSOY, 2015.