Materialismin historia

Friedrich Lange: Materialismin historia ja sen nykyisen merkityksen kritiikki 1866; 1875

Edit

  • Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Erstdruck: Iserlohn 1866; 1875. Frankfurt am Main 1974.
  • The History Of Materialism And Criticism Of Its Present Importance. Translated by Ernest Chester Thomas, with an introduction by Bertrand Russell. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, London 1925.

I. Materialismin historia Kantiin

Antiikin materialismi

Antiikin atomistien aikakausi, erityisesti Demokritos

Sofistien sensualismi ja Aristippoksen eettinen materialismi

Reaktio matrialismia ja sensualismia vastaan. Sokrates, Platon ja Aristoteles

Kreikkalainen ja roomalainen materialismi Aristoteleen jälkeen, Epikuros

Lucretiuksen oppiruno luonnosta

Siirtymäaika

Monoteistiset uskonnot ja niiden suhde materialismiin

Skolastiikka ja aristoteelisten aineen ja muodon käsitteiden herruus

Materiaalisten katsantojen paluu tieteiden uudelleen synnyssä

1600-luvun materialismi

I. Gassendi

II. Hobbes

III. Materialismin jälkivaikutus Englannissa

1700-luvun materialismi

I.Englantilaisen materialismin vaikutus Ranskassa ja Saksassa

II. Julien Offray de La Mettrie 

III. Luonnonjärjestelmä

IV. Reaktio materialismi vastaan Saksassa

Materialismin historia Kantin jälkeen

Uusi filosofia

Kant ja materialismi

Filosofinen materialismi Kantin jälkeen

Luonnontiede

I.Materialismi ja eksakti tutkimus

II. Voima ja aine

III. Luonnontieteellinen kosmogonia

IV. Darwinismi ja teleologia

Luonnontiede jatkuu: Ihminen ja sielu

Ihmisen asema eläinkunnassa

Aivot ja sielu

Luonnontieteellinen psykologia

Aistinelinten fysiologia ja maailma mielteenä (Vostellung)

Eettinen materialismi ja uskonto

Kansantaloustiede ja dogmaattinen egoismi

Kristillisyys ja valistus

Teoreettinen materialismi ja sen suhde eettiseen ja uskontoon

Ideaalien näkemys