Cicero: Writings

Ciceronis opera

 

De Inventione (84 BC)

 • Puheaineiston löytämisestä

De Oratore ad Quintum fratrem libri tres (55 BC)

 • On the Orator, three books for his brother Quintus
 • Puhujasta.  Suomennos Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-960-1.

De Re Publica (51 BC)

 • On the Commonwealth
 • Scipion unennäkö. Suomentanut K. J. Hidén. Yrjö Weilin, Helsinki 1905.

De Legibus (52 BC)

 • On the Laws
 • Laeista. Suomentanut ja selittävällä nimihakemistolla varustanut Veli-Matti Rissanen. WSOY, Helsinki 2004. 951-0-29140-4.

Paradoxa Stoicorum (46BC)

 • Stoalaisista paradokseista

Brutus (De claris oratibus) & Orator (ad M. Brutum) (46BC) 

 • Brutus, a History of Famous Orators
 • Puhetaidosta: Brutus. Johdanto, suomennos, selitykset ja liitteet Pirkko Haapanen.. Helsinki: Finn Lectura, 1990. ISBN 951-8905-21-5.

Hortensius (45 BC)

Consolatio(45 BC)

Academica I& II (45 BC) 

 • Academica priora. Lucullus. 
  • Skeptisismin puolustus. (Luculluksen loppuosan kappaleet 64–148). Suomennos, johdanto ja selitykset Antti T. Oikarinen. Teoksessa Grahn-Wilder, Malin (toim.): Skeptisismi. Epäilyn ja etsimisen filosofia, s. 135–175. Gaudeamus, Helsinki 2016.  
 • Academica posteriora

De finibus (bonorum et malorum)  (45 BC)

Tusculanae Disputationes (45 BC) 

 • Tusculan Disputations
 • Keskusteluja Tusculumissa. (Tusculanae disputationes.) Latinan kielestä suomentanut sekä selityksillä ja nimihakemistolla varustanut Veli-Matti Rissanen. Esipuhe: Juha Sihvola. Turku: Faros, 2009. ISBN 978-952-5710-08-3.

De Natura Deorum (45 BC)

On the Nature of the Gods

Topica (44 BC)

De Divinatione (44 BC)  

De Fato (44BC) 

De Amicitia (44BC) 

 • On Friendship

Cato Maior de Senectute (44BC)

 • Cato the Elder on Old Age
 •  Vanhuudesta. Teoks. Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. WSOY, Porvoo Helsinki Juva: 1992. ISBN 951-0-17868-3.
 • Vanhuudesta. Suom. K. J. Hidén. Arvi A. Karisto Osakeyhtiö, Hämeenlinna 1918.

Laelius de Amicitia (44 BC)

Laelius on Friendship

Ystävyydestä. Teoks. Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. WSOY, Porvoo Helsinki Juva: 1992.

Laelius eli Ystävyydestä. Suom. K. Heino. K. J. Gummerus, Jyväskylä 1903.

 

De Gloria (44 BC)

 • On Glory

De Officiis (44 BC)

 • On Duties.
 • Velvollisuuksista. Teoks. Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. WSOY, Porvoo Helsinki Juva: 1992. ISBN 951-0-17868-3.