Kandiseminaari (BA Seminar) JYU 2018

Jyväskylän yliopisto: Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian lai­tos

Valtio-oppi: YFIA7005

Kandiseminaari ja kandidaatin tutkielma, 10 op

 • Aineopinnot. Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
 • Ryhmäkoko max. 10 (2 ryhmää)

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Sisältö: Kurssilla työstetään tutkielma valtio-opillisesti relevantista aiheesta, esitetään se seminaarissa ja harjoitellaan tieteellistä keskustelua opponoimalla jonkun toisen tutkielma.

Esitiedot: Kandiseminaari, aikaisemmin proseminaari, tähtää kandidaatin tutkintoon, ja se tehdään aineopintovaiheessa. Sitä ennen ei aineopintojen suinkaan tarvitse olla kokonaan tehtyinä vaan on hyvinkin mahdollista tehdä tätä työtä yhteydessä luettaviin kursseihin ja niiden kirjapaketteihin.

Itselleen kiinnostavia aihealueita voi toki miettiä ennen seminaariin tulemista, mutta aiheita mietitään ja ideoidaan myös yhdessä. Seminaarin alussa käydään läpi aiheisiin mahdollisia lähestymiskulmia ja tutkimusmenetelmiä, sekä tehdään kirjallisuudenhakua kirjastossa. Tarkoituksena on siis päästä lukemaan hieman enemmän yhdestä aihepiiristä, oppia rajaamaan aihettaan ja harjoittelemaan valitsemaansa tulkintaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Samalla voi myös hyvin soveltaa niitä teorioita ja ajatuksia joita tenttikirjat herättävät.

Omasta aiheesta kirjoitetaan ohjattuna kandidaatintutkielma. Tutkielman ja samalla omien näkökulmiensa puolustamista harjoitellaan keskustelutilanteessa, jossa työhön paneutuu tarkemmin yksi lukija, eli seminaarissa valittu opponentti, ja koko ryhmä osallistuu keskusteluun.

Seminaarin ohjelma ja aikataulu 

Johdantoluennot

 • Tiiistaina  16.1.
  • klo 14:15 –15:45
  • klo 16:15-17:45
 • Paikka: RUU B 102 Emma

Teema, arvostelu ja yleiset kysymykset

 • Tiistai 23.1. klo 14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330

Tiedonhankintakoulutus

 • Tiistai 30.1. klo 14:15-15:45
 • Paikka: pääkirjasto 2. kerros, mikroluokka B 232
 • Tiedonhankinta: Jyväskylän yliopiston  kirjasto.
 • Kirjastotuutori

Tutkimuskysymys 

 • Tiistai 6.2. klo 14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330
 • Tiistai 13.2. klo 14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330

YTKY004 eHOPS II

 • Keskiviikkona 14.2. klo 14:15-15:45
 • Paikka salissa C5.

Teoria 

 • Tiistai 27.2.2018   14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330

Metodi   

 • Tiistai 6.3.2018   14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330

Jäsennys, kirjallisuus ja viitteet     

 • Tiistai 13.3.2018   14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330

Kirjoittaminen I 

 • Tiistai 20.3.2018   14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330

Kirjoittaminen II     

 • Tiistai 3.4.2018   14:15-15:45
 • Paikka: OPK 330

Tutkielman esittely ja opponointi

 • Tiistai  10.4.2018          14:15-15:45, OPK 330
 • Tiistai 17.4.2018          14:15-15:45, OPK 330
 • Tiistai 24.4.2018          14:15-15:45, OPK 330
 • Tiistai 8.5.2018             14:15-15:45 OPK 330

Tiivistelmä 

 • Tiistai 15.5

Palautus 16.5.2018 Moodleen 


 

OHJEITA

Kanditutkielman tukena kannattaa käyttää pro gradu -tutkielman kirjoitusohjetta.

Maturiteetti