Kandiseminaari (BA Seminar) JYU 2018

Jyväskylän yliopisto: Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian lai­tos

Valtio-oppi: YFIA7005

Kandiseminaari ja kandidaatin tutkielma, 10 op

 • Aineopinnot. Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
 • Ryhmäkoko max. 10 (2 ryhmää)

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Yhteiset johdantoluennot

 • Tiiistaina  16.1.
 • klo 14:15 –15:45
 • klo 16:15-17:45
 • Paikka: RUU B 102 Emma

Tiedonhankintakoulustus

Arvostelu ja aiheen esittely

23.1

Kirjallisuus

30.1

Tutkimuskysymys

6.2

Teoria ja metodi

 

Aineisto

YTKY004 eHOPS II

 • Kaikille yhteinen maanantaina 14.2. klo 14.15-16.00 .

Tutkielman esittely ja opponointi

 • Tiistaisin 27.2 –
 • Keskiviikkoisin 28.2 –

Tiivistelmä 

 • Tiistai 22.5
 • Keskiviikko 23.5

 

Sisältö: Kurssilla työstetään tutkielma valtio-opillisesti relevantista aiheesta, esitetään se seminaarissa ja harjoitellaan tieteellistä keskustelua opponoimalla jonkun toisen tutkielma.

Esitiedot: Kandiseminaari, aikaisemmin proseminaari, tähtää kandidaatin tutkintoon, ja se tehdään aineopintovaiheessa. Sitä ennen ei aineopintojen suinkaan tarvitse olla kokonaan tehtyinä vaan on hyvinkin mahdollista tehdä tätä työtä yhteydessä luettaviin kursseihin ja niiden kirjapaketteihin.

Itselleen kiinnostavia aihealueita voi toki miettiä ennen seminaariin tulemista, mutta aiheita mietitään ja ideoidaan myös yhdessä. Seminaarin alussa käydään läpi aiheisiin mahdollisia lähestymiskulmia ja tutkimusmenetelmiä, sekä tehdään kirjallisuudenhakua kirjastossa. Tarkoituksena on siis päästä lukemaan hieman enemmän yhdestä aihepiiristä, oppia rajaamaan aihettaan ja harjoittelemaan valitsemaansa tulkintaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Samalla voi myös hyvin soveltaa niitä teorioita ja ajatuksia joita tenttikirjat herättävät.

Omasta aiheesta kirjoitetaan ohjattuna kandidaatintutkielma. Tutkielman ja samalla omien näkökulmiensa puolustamista harjoitellaan keskustelutilanteessa, jossa työhön paneutuu tarkemmin yksi lukija, eli seminaarissa valittu opponentti, ja koko ryhmä osallistuu keskusteluun.

Seminaarin ohjelma ja aikataulu 

Johdatus kanditutkielman tekoon. 

Tiistai 16.1.2018 RUU B Emma

 

OHJEITA

Kanditutkielman tukena kannattaa käyttää pro gradu -tutkielman kirjoitusohjetta.

Maturiteetti