Foucault Michel (1926-1984)

foucual-toi 

La philosophie n’s pas á dire ce qu’il faut faire dans la politique. Elle a á être dans une extériorité permanente et rétive par la rapport á la politique, et c’est en cela qu’elle est réelle.

It is not for philosophy to say what should be done in politics. It has to exist in a permanent and restive exteriority with regard to politics, and it is in this that it is real.


Foucaultbooks / articles / talks / interventionsCollège de Franceconferences  / projects / audio /  links


My work on Foucault

Lectio Praecursoria 2012 “Hulluus on teoksen puutetta.”

Michel Foucault ja toisin ajattelu. Lectures in Helsinki City Adult Education 30.10-4.12.2018, 16-27.2.2019. 12.1-23.3.2021.

Michel Foucault and archaeology of paintings. Lecture in Aalto University.

Book

Other writings

 • Koivusalo; Markku: ” Täsmällisen intellektuellin outo uusi kehollistuminen. Pistääkö Michel Foucault nääs ny parastaan?” [Foucault and comic dialects: Is this really the best he can do?] Review article of Finnish translation Foucault: Parhaat. Nuorisotutkimus, Journal of Youth Research. 1/2016.
 • Koivusalo, Markku: “Dispositiivi.” [Dispositive.]: In Kai Eriksson (ed.): Verkostot yhteiskuntatieteissä. [Networks in Social sciences.] Tallinna, Gaudeamus Helsinki University Press 2015, pp. 64-86.
 • Koivusalo, Markku: ”Klinikan synnystä.” [About the Birth of the Clinic.] Niin & Näin 1/15, pp 11-12. 2015. Extended net version: ”Mitä Klinikan synnystä pitäisi muistaa?” [What you should you remember about the Birth of the Clinic.]
 • Koivusalo, Markku: Kuollut ruumis positivistisen tiedon ehtona. Kliininen silmä ja sairauden sekularisaatio. [Corpse as the condition of possibility for the positivistic knowledge. Clinical eye and secularization of disease.] Review article of Finnish translation of Michel Foucault: Naissance de la Clinique. Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 40 (2015):1, pp. 63-71.
 • Koivusalo, Markku: “Dispositiivi eli valta strategisena kykyjen verkostona.” [Dispositive: Power as a strategic network of potentialities.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 36 (2011): 3, pp. 187-228.
 • Koivusalo, Markku: “Ihmisen kuolema II: Antihumanistin esteettinen politiikka.” [The Death of Man II. The Aesthetic Politics of Anti-humanist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010), 3, pp. 187-224.
 • Koivusalo, Markku: ”Ihmisen kuolema I: Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Death of Man I. Human Sciences without Man.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 35 (2010): 1, pp. 9-46.
 • Koivusalo, Markku: ”Ihmistieteet vailla ihmistä.” [The Human Sciences without Human.] Postface in Finnish translation of Michel Foucault’s Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (1966). Sanat ja asiat: Eräs ihmistieteiden arkeologia. Helsinki, GAUDEAMUS Helsinki University Press 2010.
 • Koivusalo, Markku: ”Väkivalta elämän aikakaudella.” [Violence in the Age of Life.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 31 (2006): 4, pp. 281-305.
 • Koivusalo, Markku: ”Ajattelun hajautunut aineellisuus.” [The Dispersed Immateriality of Thought.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 31 (2006): 1, pp. 27-56.
 • Koivusalo, Markku: ”Islamilainen etiikka ja poliittinen hengellisyys. Foucault’n oikeudenkäynti.” [Islamic ethics and political spirituality. Foucault on Trial.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 32 (2007): 4, pp. 339-347. Review of Afary, Janet & Kevin B Anderson (eds.): Foucault and the Iranian Revolution. University of Chicago Press 2005.
 • Koivusalo, Markku: ”Foucault ja elämän hallitseminen. Kristillisestä tottelevaisuudesta laskelmoiviin taloussubjekteihin. ” [Foucault and Governing Life. From the Christian obedience to the calculative economic subjects.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 30 (2005): 4, pp. 355-379. Review article of Michel Foucault’s studies in governmentality. Foucault, Michel: Sécurité, territoire, population : cours au collège de France, 1977-1978. Paris, Gallimard 2004; Michel Foucault: Naissance de la biopolitique: cours au collège de France, 1978-1979 / Michel Foucault. Paris, Gallimard 2004.
 • Koivusalo, Markku: ”Groteski valta: Collége de Francen kellonsoittaja hirviöiden ja peukaloisten maassa.” [Grotesque Power. The Hunchback of Collége de France in the Land of Monsters and Wrens.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 29 (2004): 2, pp. 152-167.
 • Koivusalo, Markku: ”Pakko puhua seksistä?” [The Compulsory Sex Talk.] Teatteri: Journal of Performing Arts 2002:7, pp. 16-19.
 • Koivusalo, Markku: ”Michel Foucault ja tuottavan vallan nomos.” [Michel Foucault and the nomos of the productive power.] In Jarkko Tontti & Kaisa Mäkelä (eds.), Filosofien oikeus 2. [The Justice of Philosophers: Part two.] Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja, Nro 3, Helsinki, Suomalainen Lakimiesyhdistys 2001.
 • Koivusalo, Markku: ”The Biopolitical Displacement.” In Hänninen & Vähämäki (eds.), Displacement of Politics. Jyväskylä, SoPhi 2000.
 • Koivusalo, Markku: “Le antinomie del “displacement” biopolitico.” [The Antinomies of Biopolitical Displacement.] Aut aut: rivista di filosofia e di cultura 2000:298. La Nuova Italia, pp. 63-80. Translated from English by Federico Boni.
 • Koivusalo, Markku: ”Kidutuksen spektaakkelista elämän rankaisemiseen.” Nuori Voima literary journal 2000:2, pp. 39-41. [From the torture spectacle to the life imprisonment.]
 • Koivusalo, Markku: “Foucault’n giljotiini.” [The Foucauldian guillotine.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): 1, pp. 57-58.
 • Koivusalo, Markku. “Seksuaalisuuden symposium: puheenvuoroja seksuaalisuuden historiasta.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 24 (1999): no. 1.
 • Koivusalo, Markku: ”Maalari nimeltä Michel Foucault.” [Michel Foucault as a painter.] Nuori Voima literary journal 1999:3, pp. 33-35.
 • Koivusalo, Markku: ”Loputon halu tietää ja tulkita. Michel Foucaultin nietzsheläinen sukututkimus länsimaisen tiedon juurista.” [The infinite desire to know and to interpret: Michel Foucault and the nietzchean genealogy of the Western Knowledge.] Helsingin Sanomat 21.7.1999.
 • Koivusalo, Markku: ”Elämän politiikasta eli katsaus biovallan teemaan.” [The Politics of Life: The thematic of the biopower.] In J.P Roos & Tommi Hoikkala (eds.), Elämänpolitiikka. [Politics of Life.] Helsinki, Gaudeamus 1998, pp. 265-291.
 • Koivusalo, Markku: ”Sukututkijan jäämistö.” [The Heritage of the Genealogist.] Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal 23 (1998): 4, pp. 322-333. Review article on Foucault’s thought. Michel Foucault: Il Faut Défendre la Societe. Gallimard 1997; Bétrice Han: L’ontologie manquée de Michel Foucault. Millon 1998; Hänninen & Karjalainen (eds.): Biovallan kysymyksiä. Gaudeamus 1997; Clare O’Farrell: Foucault Legacy. Queensland University of Technology 1997

Translations

 1. Foucault, Michel: ”’Sanat ja asiat’ Haastattelu Raymond Bellourin kanssa.” Tiede & edistys: Interdisciplinary critical science journal (2010):1, pp. 3-8. [Translated from French: «Michel Foucault, Les mots et les choses», entretien avec Raymond Bellour.]

Consulting translations

 • Michel Foucault. Foucault/Nietzsche. Finnish translation of “Nietzsche, Freud, Marx” and “Nietzsche, la genealogie et l’histoire”. Translators: Turo-Kimmo Lehtonen and Jussi Vähämäki. Tutkijaliitto, Helsinki 1998)
 • Michel Foucault: Seksuaalisuuden historia. Tiedontahto. Finnish translation of Histoire de la sexualité. Vol I: La Volonté de savoir. Translator Kaisa Sivenius. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki 1998.
 • Michel Foucault: Sanat ja Asiat. Finnish translation of Les mots et les choses – une archéologie des sciences humaines. Translator Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki 2010.
 • Michel Foucault: Turvallisuus, Alue, Väestö. Finnish translation of Sécurité, territoire, population. Translator Antti Paakkari. Tutkijaliitto, Helsinki 2010.

Conferences and presentations

 • Foucault and the Justice of History. The Justice of History Colloquium. House of Sciences and Letters. Helsinki 2012.
 • ”Subjektista subjektiviteettiin.” [From the subject to the subjectivity.] Finnish Researcher Association 30th summer school on Subject and Subjectivity, Kallio-Kuninkala, Järvenpää 26-28.8.2011.
 • “Michel Foucault and the Singular Political Experience of the Universal Man.” The Future of Political Community: Beyond Universalism and Particularism  -Conference. Helsinki, 10-11 December 2010.
 • Michel Foucault and the politics of antihumanist. Discussion with T.Nevalinna. The helsinki City main Library. 2010.
 • Foucault Night in Plato’s Club. Bookshop Kirja. 2010.
 • Michel Foucault, Interview in Yliopisto-lehti 2009.
 • “Biopolitical Rationalities.” The Ethos of Welfare. International Symposium on Metamorphoses and Variations of Governmentality. University of Helsinki 31.8-2.9.2000.
 • “The Displacement of productive politics.” Politics Revisited -Symposium. University of Jyväskylä 7-9.12.2000.
 • “Biopolitical Displacement.” Displacement of Politics – seminar. Workshop on the transformations of the system of politics in the age of globalization. Santa Margherita (GE), Italy 24-26.6.1999.
 • “Biopolitics and the displacement of Sovereignty.” States in theories – theories in states. International Colloquium. Helsinki. University of Helsinki 3-5.6.1999.
 • ”Elämän opinnoista.” [Life Studies.] The 29th Annual Conference of the Finnish Political Science Association. Helsinki January 1997.
 •  “The Politics of life.” Doktorandlnnenkurssen in Berlin Finland-institut. May 1997.

Seminars and lectures

 • Michel Foucault and archaeology of paintings. Lecture in Aalto University.
 • Michel Foucault ja toisin ajattelu. Lectures in Helsinki City Adult Education 30.10-4.12.2018.
 • Michel Foucault and the Scenes of Power.Lectures in the course: Perspectives on the Contemporary Thought. Theatre Academy. The Universities of Arts. Helsinki, 8-10.9 2016.
 • Michel Foucault and the Scenes of Power.Lectures in the course: Perspectives on the Contemporary Thought. Theatre Academy. The Universities of Arts. Helsinki, 8-10.9 2015.
 • Michel Foucault and experience of political. As part of the lecture course: Political Philosophy in Modern World.
 • Michel Foucault. PHD seminar World Politics. University of Helsinki 2009.
 • What is Author?  PHD seminar Finnish Academy of Fine Arts 2005
 • Michel Foucault, power and discouse. PHD seminar Theatre Academy, 2005.
 • The History of Governmentality. Lecture in Politics. University of Helsinki 2005.
 • The Philosophy of Michel Foucault. Lecture in Critical Academy, 2004.
 • The Philosophy of Michel Foucault. PHD seminar Theatre Academy, 2003.
 • Michel Foucault and René Magritte. PHD seminar Finnish Academy of Fine Arts 2002.
 • Michel Foucault jand sexuality. PDH seminar Theatre Academy, 2002.
 • Biopower. Lecture in Politics 2002.University of Helsinki.
 • Michel Foucault and the Stage of Philosophy. PHD seminar Theatre Academy, 2001.
 • Biopolitics. Lecture in Politics. University of Jyväskylä. 2000.
 • Michel Foucault and the Law. Lecture in Finnish Legal Sience association, 1999.
 • Michel Foucault and space. Lecture in Helsinki University of Technology, 1997.

2 thoughts on “Foucault Michel (1926-1984)

 1. Pingback: Thinking Otherwise: Six lectures on Foucault | Research and Teaching

 2. Pingback: Uusinta: Foucault ja toisinajattelu | Research and Teaching

Comments are closed.