Retoriikka (Rhetorics)

Kurssiehdotus 2017

 • Opetuskieli suomi
 • Suo­ri­tus­ta­vat: Luennot (20h), harjoitustyöt

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Johdatus_Retoriikkaan

Osaa­mis­ta­voit­teet

 • Suoritettuaan opiskelija ymmärtää retoriikan historiaa ja merkityksellisyyttä politiikan eri käytännöissä. Opiskelija osaa soveltaa retorista analyysinäkökulmaa omassa tutkimuksessaan.

Suorituksen vaatimukset

 • Osallistuminen luennoilla (10 x 2h) ja luentopäiväkirja
 • Kaksi retoriikan harjoitustyötä

Luennot

1. Johdatus retoriikkaa

 • 1. Retoriikan käsite, Retoriikan epistemologia ja ontologia

Klassinen retoriikka

Uusi retoriikka

Retoriikan käsitteet, sanasto ja retorinen analyysi

 • 8. Argumentaatioteoria ja tekniikka
 • 9. Retoriikan hahmot, kuviot ja troopit
 • 10. Kuvan retoriikka

Harjoitustyöt

 • Harjoitustyö I (progymnasmata) :Puhe
 • Harjoitustyö II (progymnasmata) :Analyysi