Das Kapital

[19th Marx & Engels M&E writings / Marx writings / Engels writings ]

Das Kapital I: Der Produktionsprozeß des Kapitals 1867

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals. Verlag von Otto Meisnerr, Hamburg 1867.

Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 1: Pääoman tuotantoprosessi. Valmistanut painoon Friedrich Engels. Suomennos O. V. Louhivuori, T. Lehén, M. Ryömä. Moskova: Edistys, 1974.

 

 

 


Das Kapital II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals 1885

  • Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Zwieter Band: Buch II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Hg. von F. Engels, Verlag Otto Meissner, Hamburg 1885.
  • Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 2: Pääoman kiertokulkuprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Zweiter Band: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals, 1893.) Valmistanut painoon Friedrich Engels. Suomennos Mauri Ryömä. Moskova: Edistys, 1974.

Das Kapital III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion 1894

  • Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band, erster Theil. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion Kapitel I bis XXVIII (Bd. 3 von 4). Hg. von F. Engels, Verlag Otto Meissner, Hamburg 1894.
  • Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 3: Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Dritter Band: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion, 1894.) Valmistanut painoon F. Engels. Suomentanut Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1976.