Kandiseminaari (BA Seminar) 2017 JYU

Jyväskylän yliopisto: Yh­teis­kun­ta­tietei­den ja fi­lo­sofian lai­tos

Valtio-oppi: YFIA7005

Kandiseminaari ja kandidaatin tutkielma, 10 op

 • Aineopinnot. Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
 • Ryhmäkoko max. 10 (2 ryhmää)

Kurssin Moodle oppimisympäristö

Yhteiset johdantoluennot

 • Tiiistaina 12.9. klo 14–18
 • Paikka: RUU E 214 Onni

Tiedonhankintakoulustus

 • Keskiviikkona 13.9.2017 klo 14:15 – 15.45
 • Paikka: pääkirjasto 1. kerros sali B 126A
 • Tiedonhankinta: Jyväskylän yliopiston  kirjasto.
 • Kirjastotuutori

Ideoiden esittely 

 • RYHMÄ 1: ti 19 – 26.9 klo 14–16
  • Opinkivi (OPK) 226
 • RYHMÄ 2 ke 20.9–27.9 klo 10–12
  • Opinkivi (OPK) 338

YTKY004 eHOPS II

 • Kaikille yhteinen maanantaina 23.10. klo 14.15-16.00 salissa L 209.

Tutkielman esittely ja opponointi

 • RYHMÄ 1: keskiviikko 15.11 –13.12 klo 14–16, Liikuntarakennus L 221
 • RYHMÄ 2 keskiviikko 15.11 –13.12 klo 10–12, Opinkivi (OPK) 338

Sisältö: Kurssilla työstetään tutkielma valtio-opillisesti relevantista aiheesta, esitetään se seminaarissa ja harjoitellaan tieteellistä keskustelua opponoimalla jonkun toisen tutkielma.

Esitiedot: Kandiseminaari, aikaisemmin proseminaari, tähtää kandidaatin tutkintoon, ja se tehdään aineopintovaiheessa. Sitä ennen ei aineopintojen suinkaan tarvitse olla kokonaan tehtyinä vaan on hyvinkin mahdollista tehdä tätä työtä yhteydessä luettaviin kursseihin ja niiden kirjapaketteihin.

Itselleen kiinnostavia aihealueita voi toki miettiä ennen seminaariin tulemista, mutta aiheita mietitään ja ideoidaan myös yhdessä. Seminaarin alussa käydään läpi aiheisiin mahdollisia lähestymiskulmia ja tutkimusmenetelmiä, sekä tehdään kirjallisuudenhakua kirjastossa. Tarkoituksena on siis päästä lukemaan hieman enemmän yhdestä aihepiiristä, oppia rajaamaan aihettaan ja harjoittelemaan valitsemaansa tulkintaa sekä kirjallisesti että suullisesti. Samalla voi myös hyvin soveltaa niitä teorioita ja ajatuksia joita tenttikirjat herättävät.

Omasta aiheesta kirjoitetaan ohjattuna kandidaatintutkielma. Tutkielman ja samalla omien näkökulmiensa puolustamista harjoitellaan keskustelutilanteessa, jossa työhön paneutuu tarkemmin yksi lukija, eli seminaarissa valittu opponentti, ja koko ryhmä osallistuu keskusteluun.

Seminaarin ohjelma ja aikataulu 

Johdatus kanditutkielman tekoon. Tiistai 12.9, 14:15-17:45 

 • klo 14-16: Tutkielma, Tutkimuskysymys, Teoria, Menetelmä, Aineisto.
 • Klo 16-18: Tiedonhaku, Akateeminen kirjoittaminen ja argumentaatio, Tutkimuksen puolustus ja opponointi, Seminaarityöskentely.

Tiedonhankintakoulustus. Keskiviikko 13.9, 14:15 – 15.45

Tutkielman aihe 19.9-27.9

 • Ideoiden esittely ryhmä 1. Tiistaina 19.9.2017 klo 14-16
 • Ideoiden esittely ryhmä 2. Keskiviikkona 20.9. klo 10-12
 • Ideoiden esittely ryhmä 1. Tiistaina 26.9 klo 14-16
 • Ideoiden esittely ryhmä 2. Keskiviikkona 27.9 klo 10-12

Tutkielman itsenäinen tekeminen 28.9-14.11.2017

YTKY004 eHOPS II

 • Kaikille yhteinen maanantaina 23.10. klo 14.15-16.00 salissa L 209.

Tutkielman esittely ja opponointi (TEO) 15.11-13.12.2012

15.11. Keskiviikko

 • Ryhmä 1. 10-12
 • Ryhmä 2. 14-16

22.11. Keskiviikko

 • Ryhmä 2. 10-12
 • Ryhmä 1 14-16

29.11. Keskiviikko

 • Ryhmä 2. 10-12
 • Ryhmä 1 14-16

7.12. Torstai

 • Ryhmä 2. 10-12
 • Ryhmä 1 14-16

13.12 Keskiviikko

 • Ryhmä 2. 10-12
 • Ryhmä 1 14-16

Tutkielman lopullinen palautus: Perjantai 15.12. 

 

OHJEITA

Kanditutkielman tukena kannattaa käyttää pro gradu -tutkielman kirjoitusohjetta.

Maturiteetti