Max Weber ja politiikka, filosofia, hallinto, metodologia

Turun yliopisto

Luento + workshop valtio-opin ja filosofian opiskelijoille, maanantaisin 11.11.-9.12. klo 13-16.

Kurssille perehdytään Max Weberiin politiikan teorian klassikkona Weberin omien tekstien kautta. Ensimmäinen istunto on pääosin luentotyyppinen, muut neljä opiskelijoiden omaan kontribuutioon perustuvia työpajoja. 

Kurssin moodle-sivusto:

Max. opiskelijamäärä 21 (lähtökohtaisesti 14 valtio-opin ja 7 filosofian opiskelijaa). Ilmoittautuminen viimeistään 20.10.

Korvaavuudet:

Valtio-oppi: 2 pistettä jaksoista S1.1. tai S1.2. Lisäesseellä voi saada toiset 2 pistettä.

Filosofia: K2 käytännöllisen filosofian klassikoita tai K5 tai K6 Käytännöllisen filosofian kirjallisuusesseet tai tentti