Der Nomos der Erde 1950

Carl Schmitt / 1890-1918 / 1919-1933 / 1933-1945 / 1945-1949 / 1949-1978

  • Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Greven Verlag, Köln 1950.
  • Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Duncker & Humblot, Berlin 1974.
  • The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum. G.L. Ulmen, trans. Telos Press, 2003.
  • Maan nomos Jus Publicum Europaeum kansainoikeudessa.

 

I. Viisi johdattelevaa Korollaaria

1. Oikeus järjestyksen ja paikannuksen yhteytenä. (Das Recht als Einheit von Ordnung und Ortung)

“Maa tunnettiin myyttisessä kielessä oikeuden äitinä. Tämä osoittaa oikeuden ja oikeudenmukaisuuden kolminaiseen juureen.”

2. Esiglobaali kansainoikeus (Vorglobales Völkerrecht)

3. Muistutus kristillisestä keskia-ajan kansainoikeudesta (Hinweise zum Völkerrecht des christlichen Mittelalters)

3a) Kristillinen tasavalta tilallisena järjestyksenä (Respublica Christiana als Raumordnung)

3b) Kristillinen valtakunta antikristuksen pidättäjänä. (Das christliche Reich als Aufhalter des Antichrist (Kat-Echon))

3c) Keisarikunta, kesarismi, tyrannia (Kaisertum, Cäsarismus, Tyrannis)

4. Nomos sanan merkityksestä (Über die Bedeutung des Wortes Nomos)

4a) Nomos ja laki (Nomos und Gesetz)

4b) Nomos ja hallitsija (Der Nomos als Herrscher)

4c) Nomos Homeroksella (Nomos bei Homer)

4D) Nomos tilanjakamisen perustapahtumana (Nomos als raumeinteilender Grundvorgang)

5. Maanvaltaus kansainoikeuden perustavana tapahtumana (Die Landnahme als konstituierender Vorgang des Völkerrechts)

 

II. Uuden maailman maanvaltaus (Die landnahme einer neuen welt)

1. Ensimmäiset globaalit linjat (Die ersten globalen Linien)

Raya / Amity Line / Läntisen pallonpuoliskon linjat

2. Uuden maailman maanvalloituksen oikeutus Francisco de Vitorian mukaan

3. Uuden maailman maanvalloituksen juridinen saanto-oikeus (löytäminen ja miehitys)

 

III. Jus publicum Europaeum

1. Valtio uuden, valtioiden välisen, Eurooppa keskeisen maan tilallisen järjestyksen suurena kantajana (1. Der Staat als tragende Größe einer neuen zwischenstaatlichen europazentrischen Raumordnung der Erde)

1a) Kansalaissodan ylittäminen valtiollisessa muodossa (Überwindung des Bürgerkrieges durch den Krieg in staatlicher Form)

1b) Sota suhteena yhtä-suvereenien persoonien välillä (Der Krieg als Beziehung zwischen gleich-souveränen Personen)

1c) Mittava tilallinen järjestys (Die umfassende Raumordnung)

1d) Hegelin valtio-oppi ja Rousseaun oppi sodasta

2. Siirtymä keskiaikaisista sodista (ristiretkistä tai kahakoista) ei-diskriminoivaan valtioden sotaan (Umwandlung mittelalterlicher Kriege (Kreuzzüge oder Fehden) in nichtdiskriminierende Staatenkriege)

3. Merien vapaus (Die Freiheit der Meere)

4. Alueelliset muutokset (Territoriale Änderungen)

 

IV. Kysymys maan uudesta nomoksesta (Die Frage eines neuen Nomos der Erde)

1. Viimeinen yhteiseurooppalainen maanvaltaus (Kongon konferenssi 1885)

2. Jus publicum Europaeumin hajoaminen (1890— 1918)

3. Kansainliitto ja maan tilallisen järjestämisen ongelma

4. Sodan merkityksen muutos

5. Läntinen pallonpuolisko

6. Tunnustamisen merkityksen muutos

7. Modernien tuhokeinojen sota