Teaching experience

Docent lectures ( 27.5.2013-). University of Helsinki.

University of Turku (2018-2019)

Acting: Politics. University of Jyväskylä 2017

Examinations. University of Jyväskylä.

 • Moderni poliittinen ajattelu. Valtio-oppi. Syventävät opinnot (5 op). Jyväskylän yliopisto: 2015.
 • Modernin poliittisen ajattelun tutkimus. Valtio-oppi. Syventävät opinnot (5 op). JY: 2015.
 • Moderni politiikan teoria. Valtio-oppi. Syventävät opinnot (5 op). Jyväskylän yliopisto: 2015.

Acting: World politics. University of Helsinki 2008 – 2009.

 • M115. Trends in World Politics (6 cr);
 • M215. Changes in World Politics ( 6 cr)
 • M230. Theory of Peace and Security Studies ( 6 cr)
 • M235. Conflicts and Their Resolution (6 cr)
 • M240. Core Questions in Political Economy (6 cr)
 • M245. Global Governance and its Reform (6 cr)
 • M330 Bachelor´s Thesis Seminar World Politics (3+3 cr) (finnish)
 • Y320, P330, H330, M330. Bachelor´s Thesis Seminar: General Part and Topic-Specific Part. Politics, World politics, Administration (4+3 cr) (english)
 • Y501, P510, H510, M510. Master’s Thesis Seminar. General Part – Praktikum and Subprogramme-Specific Part. Politics, World politics, Administration. (7-3 cr.) (english)

Acting: Politics. University of Helsinki 2004-2006.

 • Y105. Finnish Political System and EU (6 cr) 2005, 2006
 • Y401. The Philosophy of Politics (6 cr) 2005, 2006
 • P230 Contemporary political phenomena (6 cr) 2005, 2006
 • P1Bsa. Finnish Political System and European Union. (4 cr.). 2004, 2005
 • AV1. The Problems of Democracy (4 cr.) 2004, 2005
 • AV4. Publicity, language and politics (4 cr. )) 2004, 2005
 • HOPS1 ja HOPS2 (1+1 cr.) 2004-6.

Teaching Politics in the University of Helsinki 1995–2013.

Lecture courses

 • Michel Foucault ja toisin ajattelu. Lectures in Helsinki City Adult Education 30.10-4.12.2018, 16-27.2.2019.
 • Hannah Arendt ja politiikan ajattelu. Course in the University of Turku 5.11-3.12.2018.
 • Classics of Political Thought. University of Jyväskylä 2017.
 • Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen. Helsingin työväenopiston luentosarja syksy 2017.
 • Poliittinen filosofia modernissa maailmassa: Leo Strauss, Max Weber, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben. Valtio-opin, Maailmanpolitiikan ja hallintotieteiden syventävät ja jatko-opinnot (6 op.) Vuosina 2004-2016, Moodle opetus vuodesta 2009.
 • Thinking and Judging Political with Hannah Arendt. Kansainvälinen maisteriohjelma (6 op.). Luennot, seminaari + Moodle opetus, vuosina 2010–2012
 • Johdatus julkiseen hallintoon ja sen kehittämiseen. Hallintotieteiden asiantuntiojaluentosarjan koordinointi
 • Länsimainen sota (2 ov.) Maailmanpolitiikan luentosarja vuosina 2004, 2005
 • Mitä on politiikka? (2 ov.) Valtio-opin luentosarja yhdessä Mika Ojakankaan kanssa. 2002
 • Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa (2 ov.) Valtio-opin luentosarja 1996-1999
 • Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault (2ov.). Valtio-opin luentosarja + seminaari yhdessä Mika Ojakankaan kanssa 1997-2000 (yksin 1998 kevät)
 • Politiikan genealogiasta (2ov.). Valtio-opin luentosarja M. Ojakankaan kanssa 1995-1996
 • Elämän politiikka (2 ov.) Sosiaalipolitiikan luentosarja keväällä 1997.

Other lectures

 • Philosophers’ Encounters with Art. Lecture: Aalto University. Dialogues with X: Art, Film and Theory Workshop. Wednesday 27.4.2019, 9-16
 • Introduction to Walter Benjamin. ELO Film School Helsinki
  Aalto University School of Arts, Design and Architecture
 • Michel Foucault. Maailmapolitiikan jatkokoulutusseminaari 2009
 • Hallitsemisen historiasta. Tutkimme tänään -luentosarja. 28.4. 2005
 • Politiikka, taide ja tekniikka. Valtio-opin jatkokoulutusseminaari. 3.11.2003. HY
 • Tutkimme tänään -luentosarja. 12.12.2002
 • Globaali kontrollin sota. Tutkimme tänään -luentosarja 3.10.2002.

Lecture courses: Open University of Helsinki 1999-2014.

 • Politiikan alkunäyttämö (2 op.). Valtio-opin luentosarja 2008-2014, 2008 (2x)
 • Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa (2 ov.). Valtio-opin luentosarja 1999-2004, 2006-7 (2x)
 • Poliittinen ajattelu länsimaisessa traditiossa (2 ov.). Verkkoluentosarja ja –opetus, 2006-2008

Teaching doctorate seminars in Theatre Academy

 • Antiikki ja antiikin filosofia. Luentosarja 2006.
 • Michel Foucault, valta ja diskurssit, 2005/10/28.
 • Walter Benjamin ajattelu, 2004/9/17.
 • Michel Foucault’n filosofia, 2003/9/26.
 • Michel Foucault ja seksuaalisuus, 2002.
 • Foucault ja filosofian näyttämöt; 2001/10/4.

Teaching doctorate seminars in Finnish Academy of Fine Arts

 • ”Mitä on tekijä?” 2005/10/13
 • Taiteen tehtävä G. Agambenin mukaan 2002/9/27
 • Michel Foucault ja René Magritte 2002
 • Tekniikka, teknologia, kone, taide, kokemus ja traditio 1999/2/23.

Lectures in Critical Academy 

 • Yleisöluennot
  • Vapauden filosofia 2003/10/27
  • Sodan lyhyt historia 2001/10/29
  • Elämän pyhyys ja tieteen rajat 2000/10/16.
 • Filosofikoulunluennot
  • Michel Foucault’n filosofia 2004/3/3
  • Pyhän Augustinuksen elämästä ja filosofiasta 2003/11/19, 2002/11/5; 2001/11/13
  • Hannah Arendtin poliittisesta filosofiasta 2003/3/25, 2002/4/2
  • Giorgio Agambenin filosofiasta 2002/4/9.

Other visiting lectures

 • Choreography of the State of Exception. Guest lecture in Seminar ”State of Emergence”. Theatre Academy. University of the Arts Helsinki. 22.5.2018.
 • Michel Foucault ja hallinnallisuus. Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Vierailuluento ”Valtiosääntöteoria, oikeus ja valta” luentosarjalla 2012, 2014.
 • 2011/9/21. Poliittisesta filosofiasta. Turun yliopisto: Valtio-opin luentosarjalla;
 • 2006/3/10. Giorgio Agamben. Voimattoman voiman filosofia. Jyväskylän yliopisto: Valtio-opin luentosarjalla politiikan nykyteoreetikoista;
 • Biopolitiikasta. Jyväskylän yliopisto: Valtio-opin luentosarja poliittisista teorioista;
 • Friedrich Nietzschen elämästä ja filosofiasta. Yhdessä M. Ojakankaan kanssa. Helsingin yliopisto: Uskontotieteen luentosarjalla;
 • 1999/4/8. Michel Foucault ja laki. Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen “Filosofien oikeus” -luentosarjalla.;
 • 1999/1/21. Sosiaalipolitiikasta elämänpolitiikkaan? Avoin yliopisto. Helsinki. Poliittisen kulttuurin ristiriidat ja murrokset Suomessa -luentosarjalla.;
 • 1997/4/10. Michel Foucault ja tila. Helsingin teknillinen korkeakoulu: Arkkitehtuurin osasto.