(Όροι) Definitions

Definitiones (411a–416a) 

Pseudo-Platonic

(Όροι) Definitions, Määritelmiä