Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)

Ylevän ja kauniin ideoista (1757) 

 • A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Printed for R. and J. Dodsley, London 1757.
 • In Pre-Revolutionary Writings. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Edited by Ian Harris. Cambridge university Press, Cambridge 1993.

 • Burke, Edmund. On the Sublime and Beautiful. Vol. XXIV, Part 2. The Harvard Classics. New York: P.F. Collier & Son, 1909–14.

OSA I:

 1. Uutuus
 2. Kipu ja nautintgo
 3. Kivun poistamisen ja positiivisen nautinnon ero
 4. Mieltymys (Delight) ja nautinto toisilleen vastakkaisina
 5. Ilo ja suru (Grief)
 6. Itsesäilytykseen kuuluvat passiot
 7. Ylevästä
 8. Yhteiskuntaan kuuluvista passioista
 9. Itsesäilytykseen kuuluvien passioiden ja sukupuolten yhteiskuntaa koskevien passioiden eron viimekätisestä syystä.
 10. Kauniista
 11. Yhteiskunnasta ja yksinolosta
 12. Sympariasta, jäljittelystä ja kunnianhimosta
 13. Sympatiasta
 14. Symparian vaikutukset toisten kärsimyksissä
 15. Tragedian vaikutuksista
 16. Jäljittelystä (Imitation)
 17. Kunnianhimosta (Ambition)
 18. Kertaus
 19. Johtopäätökset

OSA II

 1. Ylevän aiheuttamista tunteista
 2. Kauhusta (Terror)
 3. Hämäryydestä (Obscurity)
 4. Selkeyden ja hämäryyden erosta suhteessa passioihin.
 5. Samasta jatkoa
 6. Vallasta
 7. Puutteesta
 8. Valtavuudesta
 9. Äärettömyydestä
 10. Jatkumosta ja yhtäläisyydestä
 11. Rakennusten suuruudesta
 12. Nautinnollisten kohteiden äärettömyydestä
 13. Vaikeus
 14. Mahtavuus
 15. Valo
 16. Valo rakennuksessa
 17. Valo käsitettynä ylevää tuottavana
 18. Ääni ja kovaäänisyys
 19. Yhtäkkisyys
 20. Puuskittaisuus
 21. Eläinten huudoista
 22. Hajusta ja mausta:
 23. Haju ja maku. Kitkeryys ja löyhkä
 24. Tunne, kipu

OSA III

 1. Kauneudesta
 2. Kasvien kauneus ei johdu mittasuhteista (proportion)
 3. Eläinten kauneuden ei johdu mittasuhteista
 4. Ihmislajin kauneus ei johdu mittasuhteista
 5. Mittasuhteiden ajattelua
 6. Sopivuus (fitness) ei ole kauneuden syy
 7. Sopivuuden todelliset vaikutukset
 8. Kertaus
 9. Täydellisyys (Perfection) ei ole kauneuden syy
 10. Kuinka pitkälle kauneuden ideaa voidaan soveltaa mielen ominaisuuksiin
 11. Kuinka pitkälle kauneuden ideaa voidaan soveltaa hyveeseen.
 12. Kauneuden todellinen syy
 13. Kauneuden kohteet pieniä
 14. Sulavuus (Smoothness)
 15. Asteittainen variaatio
 16. Hienostuneisuus (Delicacy)
 17. Kauneus väreissä
 18. Kertaus
 19. Fysiogomia
 20. Silmä
 21. Rumuus (Ugliness)
 22. Sulo (Grace)
 23. Tyylikkyys (Elegance) ja näennäisyys (Speciousness)
 24. Kauneus tunteessa
 25. Kauneus äänissä
 26. Maku ja haju
 27. Ylevän ja kauniin vertailu

OSA IV

 1. Ylevän ja kauniin vaikuttavasta syystä
 2. Assosaatiosta
 3. Kivun ja pelon syy
 4. Jatkoa
 5. Kuinka ylevä tuotetaan
 6. Kuinka kipu voi olla mieltymuksen (Delight) syy
 7. Hienostuneempien elimien välttämätön harjoitus
 8. Miksi vaarattomat asiat tuottavat kauhun tapaisen passion
 9. Miksi suuren ulottuvuuden omaavat näkyvät kohteet ovat yleviä
 10. Miksi valtavuus vaatii ykseyttä
 11. Kienotekoinen äärettömyys
 12. Vibraatioiden täytyy olla samanlaisia
 13. Selitys jatkumon vaikutuksista näkyvissä kohteissa
 14. Locken mielipide pimeydestä uudelleen harkittuna
 15. Pimeys kauhistuttavaa omasta luonnostaan
 16. Miksi pimeys on kauhistuttavaa
 17. Mustuuden vaikutukset
 18. Mustuuden vaikutusten kohtuullistaminen
 19. Rakkauden fysikaalinen syy
 20. Miksi sulavuus on kaunista
 21. Suloisuus (Sweetness), sen luonto
 22. Suloisuus, Rentoutuminen
 23. Miksi varioaatio on kaunista
 24. Pienuudesta
 25. Väristä

OSA V

 1. Sanoista
 2. Runouden yhteisistä vaikutuksista, ei synnyttällä asioiden ideoita.
 3. Yleiset sanat ennen Ideoita
 4. Sanojen vaikutuksesta
 5. Esimerkkejä siitä, että sanat voivat vaikuttaa (affect) ilman mielikuvia
 6. Runous ei ole ankarasti otettuna jäljittelevää taidetta.
 7. Kuinka sanat vaikuttavat passioihin.