Luther

Martin Luther 1483 -1546

 

Weimarer Ausgabe – WA.

Martin Luther: D. Martin Luthers Werke. 120 Bände Weimar, 1883–2009

Lutherin teokset.


 

95 teesiä. 1517

Saarna kahdenlaisesta vanhurskaudesta 1518.

Kirkon Baabelin vankeudesta 1520

Kristityn vapaudesta 1520

Rooman paavin vallasta 1520

Saksan kansan kristilliselle aatelille kristillisen säädyn parantamisesta 1520

Avioelämästä 1522

Kaupankäynnistä ja koronkiskonnasta 1524

Avoin lähetyskirje ankarasta kirjasta talonpoikia vastaan 1525

De Servo Arbitrio 1525

  • On the Bondage of the Will 
  • Sidottu ratkaisuvalta.

Kirkolliskokouksista ja kirkosta 1539

Juutalaisista ja heidän valheistaan 1543