La volonté de savoir

  • Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976, 224 p.
  • The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Translated by Robert Hurley. Pantheon Books, New York 1978.
  • Tiedontahto. Teoksessa Seksuaalisuuden historia.  Suomentanut Kaisa Sivenius. Jälkisanat Ilpo Helen. Gaudeamus, Helsinki 1998.

 

I. Nous autres, victoriens – Mekin (toiset) viktoriaanit – Viktoriaaninen kuri

II. L’hypothése repressive – Repressiohypoteesi

III. Scientia sexualis – Scientia Sexualis

IV. Le dispositif de sexualité – Seksuaalisuuden dispositiivi

V. Droit de mort et pouvoir sur la vie – Oikeus päättää kuolemasta ja valta hallita elämää