Hermann Cohen 1842 – 1918

Hermann Cohen 1842 – 1918

Siten monoteismi on messianismin välitön syy samoin kuin maailmanhistorian käsitteen yhden ihmiskunnan historiana. Ilman yhtä Jumalaa ei voisi syntyä idea yhdestä ihmiskunnasta ja ilman ideaa ihmiskunnasta historia pysyisi tiedon ongelmana menneistä kansoista oman kansan historian perustalta. Kansallinen historia ei yleisesti ole kuitenkaan vielä historiaa. Se ei voi edes muodostaa metodologista perustaa koska se ei voi asettaa tieteellisen suuntauksen lähtökohtaa. Ihmiskunnasta on ensin tultava ihmisrakkauden kohde, jotta siitä voisi tulla lähtökohta historian ongelmalle.

Kantin teoria kokemuksesta 1885

Kant’s Theorie der Erfahrung,. Dümmler Berlin, 1871; 2d ed., 1885; Cassier ed. 1918.

Kantin etiikan perusteet 1877

 • Kant’s Begründung der Ethik, Berlin. Dümmler, Berlin 1877; Cassirer ed. 1910.

Platonin ideaoppi ja matematiikka 1878

 • Platon’s Ideenlehre und die Mathematik, Marburg, 1878.

Kantin vaikutuksesta saksalaiseen kulttuuriin 1883

“Von Kant’s Einfluss auf die Deutsche Kultur,” Berlin, 1883.

Kantin perusteet estetiikkalle 1889

 • Kant’s Begründung der Aesthetik, Dümmler Berlin, 1889.

Filosofian järjestelmä 1902

I. Puhtaan tiedon logiikka 1902

 • System der Philosophie. Erster Teil: Logik der reinen Erkenntnis,
  Berlin, Bruno Cassirer, 1902, 1914.

II. Puhtaan tahdon etiikka 1904

 • System der Philosophie. Zweiter Teil: Ethik des reinen Willens, Berlin,
  Bruno Cassirer, 1904, 1907.

III. Puhtaan tunteen estetiikka 1912

 • System der Philosophie. Dritter Teil: Asthetik des reinen Gefühls, 2
  Bde., Berlin, Bruno Cassirer, 1912.

Der Begriff der Religion im System der Philosophie, Giessen,
Topelmann, 1915.

Järjen uskonto juutalaisista lähteistä  1919

Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. hg. von Benzion Kellerman, Leipzig, Fock, 1919: hg. von Bruno Strauss, Frankfurt, J. Kaufmann, 1929.

Religion of Reason Out of the Sources of Judaism. Translated by Simon Kaplan, introductory essay by Leo Strauss. New York, Frederick Ungar, 1972.

Järjen uskonto juutalaisista lähteistä. Ei Suom.