Uskontoelämän alkeismuodot

JOHDANTO

I. KIRJA: ALUSTAVAT KYSYMYKSET

I. Uskonnollisten ilmiöiden ja uskonnon määritelmä

II. Tärkeimmät alkukantaista uskontoa koskevat näkemykset

III. jatkoa

IV. Toteismi alkeellisena uskontona

II. KIRJA: ALKEELLISET USKOMUKSET

I. Varsinaiset toteemiset uskomukset

II. Jatkoa

III. Jatkoa

IV. Loppu

V. Näiden uskomusten alkuperä

VI: Jatkoa

VII: Loppu

VIII: Sielun idea

IX: Henkiä ja jumalia koskeva käsitys

III. KIRJA: RITUAALISET PERUSASENTEET

I: Negatiivinen kultti ja sen funktiot

II: Positiivinen kultti

III: Positiivinen kultti (jatkoa)

IV: Positiivinen kultti (jatkoa)

V: Sopetumisriittit ja pyhää kokevan ajatuksen kaksiselitteisyys

PÄÄTELMÄT

I. Tulosten yleistettävyys

II. Uskonnon ikuinen elementti

III. Kollektiiviset representaatiot

IV. Kategoriat

Mutta uskonto on olemassa; se on annettujen tosiaioiden järjestelmä; sanalla sanoen, se on todellisuus. Miten tiede voisi kieltää tämän todellisuuden.

Lopputuloksena meidän on täten sanottava´, että yhteiskunta ei ole lainkaan sellainen illooginen tai alooginen, sekava ja kummallinen olio, jollaisena sitä liian usein on pidetty. Aivan päinvastoin kollektiivinen tietoisuus on psyykkisen elämän korkein muoto, sillä se on tietoisuuksien tietoisuus.