Supervising and Teaching PHD, MA, BA Seminars

PhD Supervisor

 1. (UH) (1S) Thesis: Puritaanisen demokratian genealogia. 2013-
 2. (JYU) (2S) Thesis: Leo Strauss and the Greek Solution. 2013-
 3. (JYU) (2S) Thesis: Four Concepts of Politics and Donald J. Trump. 2017-

MA Supervision and evaluation

 1. (JYU) MICHEL FOUCAULT’N PARRESIA.  Totuuden puhumisen poliittisia ja eettisiä merkityksiä.  Valtio-oppi JYU 2018. (Ev.)
 2. (JYU) GEENIMUUNTELU RISKINÄ.  Analyysi Euroopan parlamentin geenimuuntelukeskusteluista. Valtio-oppi JYU 2018. (Ev.)
 3. (JYU) Pelon ja vihan voimalla. Rajat kiinni! -kansanliikkeen suomalaisuuden suojeluun verhottu rasistinen diskurssi vuosina 2015-201. Valtio-oppi JYU 2018. (Ev.)
 4. (UH) A governmentality approach to EU civilian crisis management. 2012 (Su)
 5. (UH) Hezbollah through the populist lens : an analysis of the atatements of Sayyed Hassan Nasrallah 1992-2009. Maailmanpolitiikka 2010. (Su)
 6. (UH) A characterization of the Estonian social security regime through impact on poverty risk factors. Politics 2010. (Su)
 7. Contesting hegemony of knowledge goods. Maailmanpolitiikka 2010. (Su)
 8. (UH) Bureaucratic Politics at the National and International Level. Analysing the Formulation of the Japanese Mid-Term Greenhouse Gas Emission Reduction Target. Maailmanpolitiikka 2009. (Su)
 9. (UH) In Pursuit of Peace and Profit, Understanding the Role of the Private Sector through a Holistic Approach to Peacebuilding. Maailmanpolitiikka 2009 (Su)
 10. (UH) Leirit ja ulossulkemisen ongelma länsimaisessa poliittisessa yhteisössä. Politiikan tutkimus 2005. (Su)
 11. (UH) Foucault ja itsemurhan kahdet kasvot. Politiikan tutkimus 2009 (Ev)
 12. (UH) “Eivät he rikollisia ole, mutta…” – Ulkomaalaisten säilöönoton välttämättömyyden rakentuminen eduskunnassa. Politiikan tutkimus 2009 (Ev)
 13. (UH) Kamppailu Eurooppalaisuudesta. Politiikan tutkimus 2006 (Ev)
 14. (UH) Helsinkiläisskinien nousu ja uho. Politiikan tutkimus 2005 (Ev)
 15. (UH) Venäläinen politiikka metaforien prisman läpi. Politiikan tutkimus 2005 (Ev)
 16. (UH) Katolinen kirkko ja ideologinen valta Nicaraguassa. Maailmanpolitiikka 2005 (Ev)
 17. (UH) Uusi politiikka – uhka, mahdollisuus vai yhdentekevää? Politiikan tutkimus 2005. (Ev)

BA supervision and evaluation

 1. Veganismi epäpolitisoituna ideologiana. Retoriset keinot Vegaanihaasteen uutiskirjeissä. JYU 2018. (S&E.)
 2. Israel ja apartheidanalogia. Vertaileva tutkimus Etelä-Afrikan apartheidistä ja Israelin palestiinalaispolitiikasta. JYU 2018. (S&E.)
 3. Nuoria koskeva syrjäytymistieto ja kontrollin mekanismit. Nuoret syrjäytyneet vallan ja kontrollin kohteena. JYU 2018. (S&E.)
 4. Poliittinen luonnontila Carl Schmitillä ja Thomas Hobbesilla. JYU 2018. (S&E.)
 5. Aktiivimalli ja aktivointipolitiikka – Vertaileva tutkimus Suomen aktiivimallista, sekä Ruotsin, Tanskan ja Saksan aktivointipolitiikasta. JYU 2018. (S&E.)
 6. Sananvapaus ja uskonnonvapaus oikeudenmukaisuusteoriassa. JYU 2018. (S&E.)
 7. Vallan kolmannet kasvot. Steven Lukesin teoria ja sen kritiikki. JYU 2018. (S&E.)
 8. Rasismin määritelmien problematiikasta ja eroavaisuuksista. JYU 2017. (S&E.)
 9. Oikeutta vai tottelemattomuutta. Lehdistön käyttämä valta turvapaikanhakijoiden palautusuutisoinnissa. JYU 2017. (S&E.)
 10. Argumentit yhtenäisen Euroopan puolesta. Sauli Niinistön käyttämä retoriikka tasavallan presidentin virallisissa puheissa. JYU 2017. (S&E.)
 11. Siviilitiedustelulainsäädäntö ja turvallistaminen— perustelujen diskursiiviset keinot. JYU 2017. (S&E.)
 12. Onko asiantuntija poliitikko? Asiantuntijavallan riippumattomuus eduskunnan valiokuntatyössä. JYU 2017. (S&E.)
 13. Bob Dylanin Blowin’ in the Wind -kappaleen poliittisuus 1960-luvun Yhdysvalloissa. JYU 2017. (S&E.)
 14. Politiikan sukupuolittuneet ulkonäkövaatimukset. JYU 2017. (S&E.)
 15. Negatiivisen suvaitsevaisuustulkinnan rakenne. JYU 2017. (S&E.)
 16. Kahden vastakkaisen eläinkuvan vaikutus eläinsuojelulain uudistuksen valmistelussa. JYU 2017. (S&E.)
 17. Oikeudenmukaisuus Suomen ja Sambian välisessä verosopimuksessa. JYU 2017. (S&E.)
 18. Totalitarismin ominaispiirteiden suhde poliittisuuteen. JYU 2017. (S&E.)
 19. How to Cause Ethnic Conflicts. The Influence of Elite Groups in the Escalation of Ethnic Conflicts in Somalia. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 20. Paradigman näennäinen muutos. Feministinen näkökulma turvallisuuden luonteeseen. Maailmanpolitiikka 2009 (S&E)
 21. USA och EU: En delad säkerhet eller ett hot mot varandras trygghet? Analys av det transatlantiska säkerhetssamarbetet på 2000- talet. Maailmanpolitiikka 2009.  (S&E)
 22. Paholainen on talossa! Hugo Chávezin Yhdysvaltain-vastaisesta retoriikasta. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 23. Jus cogens. Käsite, käyttö ja analyysi Wienin valtiosopimusoikeutta koskevassa yleissopimuksessa realistisen koulukunnan näkökulmasta. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 24. Guantánamo – leiri vai vankila? Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 25. Homma putkessa? Geopoliittinen näkemys EU:n ja Venäjän energiasuhteista Nord Stream- ja Nabucco-kaasuputkihankkeissa. Maailmapolitiikka 200. (S&E)
 26. Paljonko Brasilian sana painaa? Kehittyvän suurvallan asema kansainvälisissä instituutioissa 2000-luvulla. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 27. Kestääkö Acehin rauha? Acehin rauhanneuvottelut konfliktin transformaation teorian näkökulmasta. Maailmapolitiikka 2009. (S&E)
 28. Kohti globaaleja pelisääntöjä? G20-maiden yhteistyöfoorumi ja globaalin finanssijärjestelmän poliittinen hallinta realistisen ja liberalistisen teoriatradition valossa. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 29. Näkyvät ja näkymättömät argumentit Afganistanin sodan oikeuttamisessa. Postkolonialistinen näkökulma sodan retoriseen perusteluu Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 30. Erilainen vai erityinen? Euroopan unionin ulkopoliittinen rooli Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 31. Humanitarismi murroksessa. Tarkastelussa MSF poliittisen humanitarismin edustajana. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 32. Kansanmurhan toteaminenko puheakti? Yhdysvaltojen korkeimman johdon kielenkäyttä Ruandan ja Darfurin konflikteissa: Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 33. Punaupseeri nousee haudastaan. Frunzelaisuus Venäjän sotadoktriineissa. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 34. What is New in New Terrorism? A Case Study of Hamas, a Palestinian Organisation. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 35. Yhteiskuntavastuun haasteet. Stora Enso Brasiliassa. Maailmapolitiikka 2009. (S&E)
 36. NATO-KANNAT KAUPAN. Tapaustutkimus Nato-puheen rakentumisesta suomalaisessa ja ruotsalaisessa sanomalehdessä. Maailmapolitiikka 2008. (S&E)
 37. Dohan dilemma. Peliteoreettinen näkemys Dohan kierroksen haasteisiin. Maailmanpolitiikka 2009. (S&E)
 38. Ylikansallinen pääoma Euroopan yhtenäisasiakirjan taustapiruna. (S&E) -uusgramscilainen näkökulma Euroopan integraatioon. Maailmanpolitiikka 2008.
 39. Turvallisuuden ydinkysymys. Suuria muutoksia Yhdysvaltain ydinasepolitiikassa kylmän sodan jälkeen? Maailmanpolitiikka 2009 (E)
 40. A Study of Democracy in Romania from 1989 until 2007 (Has Democracy in Romania developed (more) into a procedural type or substantial type of democracy from 1989 to 2007, according to the literature and research on the subject?) Politiikan tutkimus 2009. (E)
 41.  (a)Political Tribunal? Icty’s Oscillation between Law and Politics. Maailmanpolitiikka, 2008. (E)
 42. Muuttuvat uhkat vai muuttunut määritelmä? Miten määrittelyn keinoin voidaan edistää sodan oikeutusta? Maailmanpolitiikka 2008. (E)
 43. VISIOISTA TODELLISUUTEEN. YK:n Montrealin ilmastokokouksen tarkastelua Wallersteinin maailmanjärjestelmäteorian valossa. Maailmanpolitiikka 2009. (E)

Teaching in PHD seminars

 • L’ascesa del nazionalismo estremo in Finlandia. Visting Università degli Studi di Genova, Martedì 16 febbraio 2016.
 • Michel Foucault and philosophical critique. Visiting Università degli Studi di Genova 27.1.2016.
 • Michel Foucault’s thought. Visiting 2009. University of Helsinki. World Politics.
 • Politics, art and techniques. Visiting 2003. University of Helsinki. Political Science.
 • What is Author? Visiting Finnish Academy of Fine Arts 2005
 • The Meaning of the Art (G. Agamben). Visiting Finnish Academy of Fine Arts 2002.
 • Michel Foucault ja René Magritte. Visiting Finnish Academy of Fine Arts 2002.
 • Technology, art, experience and tradition. VisitingFinnish Academy of Fine Arts 1999.

Teaching Master Thesis and Bachelor Seminars

 • YFIA7005. Bachelor´s Thesis Seminar: Politics (10 op.). University of Jyväskylä 2017.
 • Y501. English Master´s Thesis Seminar: Praktikum (3 cr.), University of Helsinki 2008, 2009.
 • P 510 English Master’s Thesis Seminar: Politics (7 cr.), University of Helsinki 2008, 2009.
 • H510 English Master’s Thesis Seminar: Administration and Organization (7 cr.), University of Helsinki 2008, 2009.
 • M510 English Master’s Thesis Seminar: world Politics (7 cr.), University of Helsinki 2008, 2009.
 • Y330 English General Bachelor´s Thesis Seminar (4 cr.), University of Helsinki 2008
 • P 330 English Bachelor´s Thesis Seminar: Politics (3 cr.), University of Helsinki 2008
 • M330 English Bachelor’s Thesis Seminar: Administration and Organisations (3 cr.), University of Helsinki 2008.
 • M330 English Bachelor’s Thesis Seminar: World Politics (3 cr.), University of Helsinki 2008
 • M 330 Finnish Bachelor’s Thesis Seminar: World Politics (3. cr.), University of Helsinki 2008, 2009.