History of systems of political thought

Research Project: The cultural history of systems of political thought

Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria

Eläimenä muiden eläinten joukossa ihmisen toimintaa määrittää tämän biologinen sisäsyntyinen perimä ja välitön ympäristö. Kulttuurisena ja poliittisen toimijana ihmisellä on kuitenkin myös toinen, ulkoinen kulttuurinen perimä. Me emme peri ainoastaan sisäsyntyisiä biologisia ominaisuuksiamme vaan myös meille ulkoisia ajan muokkaamia kulttuurisia merkityksiä, käsityksiä ja käsitteitä, jotka vaikuttavat tapaamme ajatella ja järjestää maailmamme ilmiöitä sekä toimintaamme maailmassa. Tutkimusprojektin on tarkoitus jäljittää länsimaista politiikkaa ja yhteisöllistä elämää koskevaa kulttuuriperimäämme ja sen sisältämiä historiallisia ajattelujärjestelmiä aina antiikin Kreikasta nykypäivään.

Projektin tavoitteena oin tietokirjasarja politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoriasta

Kolme ensimmäistä teosta:

 • Politiikan alkunäyttämö: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 1.
 • Imperiumin vastaisku: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 2.
 • Kristuksen jäljissä: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 3.

Myöhemmät teokset

 • Valtiojärjet: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 4.
 • Yhteiskunnan hallinta: Politiikan ajattelujärjestelmien kulttuurihistoria 5.

 


I. The Primal Scene of Politics  – Politiikan alkunäyttämö

cropped-polalku.jpg

Ancient Greece


II. The Empire Strikes Back  – Imperiumin vastaisku

cropped-giovanni-battista-piranesi.jpg

Hellenistic & Ancient Rome  /  Late Ancient


III. The Imitation of Christ  – Kristuksen jäljissä

cropped-lochner-stefan.jpeg

Late Ancient   /   Medieval


IV. The Reasons of the States – Valtiojärjet

cropped-leviathan_3.jpeg

Renaissance   /   17th century  /   18th century


V: The Governance of Societies – Yhteiskunnan hallinta

cropped-karkkitehdas.jpg

19th century  /    Belle Époque

My courses in the History of Political Thought

 • Classics of Political thought
  • University of Jyväskylä (5 cr.) 2017
 • Classic and Early Modern Political Theory
  • University of Jyväskylä (5 cr.) 2014-2016.
 • The Primal Scene of Politics.
  • Open University of Helsinki (2 cr.). 2008-2014, 2008 (2x)
 • Ancient philosophy.
  • Theatre Academy 2006.
 • Political Thought in The Occidental Tradition. 
  • University of Helsinki 1996-1999.
  • Open University of Helsinki 1999-2004, 2006-7 (2x)
  • Internet course 2006-2008
 • The Concept of War in Western Tradition 
  • Worldpolitics, University of Helsinki, (2 cr.) 2004, 2005