Anthropologie

  • Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798): Kant, AA VII.
  • Anthropology from a Pragmatic Point of View from a Pragmatic Point of View. In Kant: Anthropology, History, and Education. Translated by Robert B. Louden. Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Antropologia käytöllisestä katsannosta

I OSA: ANTROPOLOGINEN DIDAKTIIKKA  (Anthropologische Didaktik)

Tavasta tietää niin sisäinen kuin ulkoinen ihmisestä

1. Tiedonkyvystä (Vom Erkenntnisvermögen)

2. Mielihalun ja mielihaluuttomuuden tunteesta (Vom Gefühl der Lust und Unlust)

3. Halukyvystä (Vom Begehrungsvermögen)

II. ANTROPOLOGIENN KARAKTERISTIIKKA (Anthropologische Charakteristik)

Tavasta tietää sisäinen ihminen ulkoisesta

A. Persoonan luonteesta (Charakter der Person)

B. Sukupuolten luonteesta (Charakter des Geschlechts)

C. Kansojen luonteesta (Charakter des Volks)

D. Rotujen luonteesta (Charakter der Rasse)

E. Lajien luonteesta (Charakter der Gattung)