Foucault: Tiedon ja vallan politiikka

Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Syventävät opinnot: VALT1560 Politiikan filosofian kriittisiä nykyklassikkoja, 2-4 op

Aika: 2.11-7.12.2020.

Paikka: Kurssi järjestetään etänä zoomissa

Kurssilla perehdytään Michel Foucault’n politiikan teorian keskeisenä kriittisenä nykyajattelijana hänen omien tekstiensä kautta.

Keskiössä ovat Foucault’n käsitykset tiedosta, vallasta ja etiikasta.

Ensimmäinen istunto on pääosin luentotyyppinen, muut opiskelijoiden omaan kontribuutioon perustuvia työpajoja. Kurssin moodle-sivulta löytyvät tarkemmat materiaalit.

Kurssin suoritus ja tehtävät

2 op suoritus

 • Osallistuminen luennolle, lukupiireihin ja tekstien käsittelyistuntoihin. Esittelyn tekeminen osana ryhmää ja ryhmäkeskustelun vetäminen. 
 • Luennot (3h) + käsittelyistunnot 4 x 3h (12h) + yhteenvto ja loppukeskustelu 3h = 18h
 • Jokainen opiskelija lukee kaikki tekstit ja keskustelee niistä tekstiä käsittelevässä istunnossa.
 • Jokainen opiskelija osallistuu yhdestä tekstistä esityksen ja alustuksen tekevään työryhmän työskentelyyn ja alustaa tekstistä oman osuuteensa.
 • Jokainen opiskelija toimii yhdessä ryhmäkeskustelussa puheenjohtajana. 
 • Kurssisuoritus arvostellaan osallistumisen ja aktiivisuuden perustalta

4 op suoritus

 • Neljän pisteen suoritukseen vaaditaan erillinen noin kymmensivuinen essee.
 • Esseen aiheen saa valita itse, mutta sen on liittyvä kurssin teemaan ja sisältöön ja oltava tehty juuri kurssi varten.
 • Aiheesta on syytä sopia opettajan kanssa.
 • Essee arvostellaan sisällön perustalta.
 • Yleiset ohjeet esseen kirjoittamiseen.

MA 2.11 JOHDANTO: MICHEL FOUCAULT: TIETO, VALTA JA ETIIKKA

Foucault
 • Järjestäytyminen Zoomissa
 • Alustustehtävien jakaminen
 • Koivusalo: Johdantoluento Foucault’n ajatteluun

MA 9.11 AJATTELUN KRIITTINEN HISTORIA

Kant

Luettavat tekstit (Tekstit moodlessa)
I. Teksti: Foucault itsestään

 • Maurice Florence [Foucault]: Foucault. Huisman, D. Dictionnaire des philosophes, Paris, P.U.F., t.I, pp. 942-944. DE IV, 345.
 • Suomennettu: Foucault. Tiede ja edistys 4/2003.

II. Teksti: Mitä on valistus?

Voitte valita kahdesta eri Foucault’n valistus tekstistä

Magazine Littérairessa julkaistu ote Foucault’n Collège de France luennosta 5.1.1983

Qu’est ce que les Lumières?’ = ‘L’art du dire vrai‘. Magazine Littéraire, may 1984, no. 207, pp. 34-39.
Suomennettu: Kant ja moderni filosofia nykyisyyden ontologiana. Teoks. Koivisto, Mäki ja Uusitupa (toim.): Mitä on Valistus. Vastapaino 1995.
‘Kant on Enlightenment and revolution ‘, Economy and Society, 15:1, 88 – 96

Foucault’n yhdysvalloissa pitämä luento valistuksesta

 • What is Enlightenment? In Rabinow (P.), éd., The Foucault Reader, New York, Pantheon Books, 1984, pp. 32-50.
 • Qu’est-ce que les Lumières ? Michel Foucault. Dits Ecrits Tome IV texte n°339