Foucault: Tiedon ja vallan politiikka

Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Syventävät opinnot: VALT1560 Politiikan filosofian kriittisiä nykyklassikkoja, 2-4 op

Aika: 2.11-7.12.2020.

Paikka: Kurssi järjestetään etänä zoomissa

Kurssilla perehdytään Michel Foucault’n politiikan teorian keskeisenä kriittisenä nykyajattelijana hänen omien tekstiensä kautta.

Keskiössä ovat Foucault’n käsitykset tiedosta, vallasta ja etiikasta.

Ensimmäinen istunto on pääosin luentotyyppinen, muut opiskelijoiden omaan kontribuutioon perustuvia työpajoja.

Kurssin moodle-sivulta löytyvät tarkemmat materiaalit ja luettavat tekstit.

Kurssin suoritus ja tehtävät

2 op suoritus

 • Osallistuminen luennolle, lukupiireihin ja tekstien käsittelyistuntoihin. Esittelyn tekeminen osana ryhmää ja ryhmäkeskustelun vetäminen. 
 • Luennot (3h) + käsittelyistunnot 4 x 3h (12h) + yhteenvto ja loppukeskustelu 3h = 18h
 • Jokainen opiskelija lukee kaikki tekstit ja keskustelee niistä tekstiä käsittelevässä istunnossa.
 • Jokainen opiskelija osallistuu yhdestä tekstistä esityksen ja alustuksen tekevään työryhmän työskentelyyn ja alustaa tekstistä oman osuuteensa.
 • Jokainen opiskelija toimii yhdessä ryhmäkeskustelussa puheenjohtajana. 
 • Kurssisuoritus arvostellaan osallistumisen ja aktiivisuuden perustalta

4 op suoritus

 • Neljän pisteen suoritukseen vaaditaan erillinen noin kymmensivuinen essee.
 • Esseen aiheen saa valita itse, mutta sen on liittyvä kurssin teemaan ja sisältöön ja oltava tehty juuri kurssi varten.
 • Aiheesta on syytä sopia opettajan kanssa.
 • Essee arvostellaan sisällön perustalta.
 • Yleiset ohjeet esseen kirjoittamiseen.

MA 2.11 JOHDANTO: MICHEL FOUCAULT: TIETO, VALTA JA ETIIKKA

Järjestäytyminen Zoomissa

Ryhmien ja alustustehtävien jakaminen

Koivusalo: Johdantoluento Foucault’n ajatteluun

MA 9.11 AJATTELUN KRIITTINEN HISTORIA

Luettavat tekstit (Tekstit moodlessa)
I. Teksti: Foucault itsestään

 • Maurice Florence [Foucault]: Foucault. Huisman, D. Dictionnaire des philosophes, Paris, P.U.F., t.I, pp. 942-944. DE IV, 345.
 • Suomennettu: Foucault. Tiede ja edistys 4/2003.

II. Teksti: Mitä on valistus?

Voitte valita kahdesta eri Foucault’n valistus tekstistä

Magazine Littérairessa julkaistu ote Foucault’n Collège de France luennosta 5.1.1983

 • Qu’est ce que les Lumières?’ = ‘L’art du dire vrai‘. Magazine Littéraire, may 1984, no. 207, pp. 34-39.
 • Suomennettu: Kant ja moderni filosofia nykyisyyden ontologiana. Teoks. Koivisto, Mäki ja Uusitupa (toim.): Mitä on Valistus. Vastapaino 1995.
 • ‘Kant on Enlightenment and revolution ‘, Economy and Society, 15:1, 88 – 96

Foucault’n yhdysvalloissa pitämä luento valistuksesta

 • What is Enlightenment? In Rabinow (P.), éd., The Foucault Reader, New York, Pantheon Books, 1984, pp. 32-50.
 • Qu’est-ce que les Lumières ? Michel Foucault. Dits Ecrits Tome IV texte n°339

13:15-14:30 Ryhmän valitus esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Keskustelut teksteistä ryhmissä

15:30-15:45 Koivusalo: Johdatus seuraavan kerran teksteihin

MA 16.9 KURIVALTA JA RUUMIS

Luettavat tekstit (Tekstit moodlessa)

Panoptiikka

 • Panopticon. Kolmas luku teoksesta Tarkkailla ja rangaista.
 • Le panoptisme. Chapitre III. Surveiller et punir : Naissance de la prison.

Valta ja ruumis: Haastattelu julkaisuun Mikä ruumis?

 • Pouvoir et corps. Quel corps?, no 2, septembre-octobre 1975, pp. 2-5. Entretien de juin 1975. Dits et Ecrits : tome II, texte n° 157.
 • The Body and Power.
 • Valta ja keho ruumis. Michel Foucault: Parhaat. Niin & näin. Tampere 2014.

13:15-14:30 Ryhmän kuri esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Keskustelut teksteistä ryhmissä

15:30-15:45 Koivusalo: Johdatus seuraavan kerran teksteihin

23.11 BIOVALTA JA HALLINNALLISUUS

Luettavat tekstit

Oikeus päättää kuolemasta ja valta hallita elämää

Viimeinen viides luku teoksesta Totuuden tahto: Seksuaalisuuden historia 1. 

 • Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976, 224 p.
 • The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Translated by Robert Hurley. Pantheon Books, New York 1978.
 • Tiedontahto. Teoksessa Seksuaalisuuden historia.  Suomentanut Kaisa Sivenius. 

Turvallisuuden dispositiivit: Tapahtuma. 

Foucault’n luento 18.1.1978  Collège de Francessa

 • Sécurité, Territoire, Population: Cours au Collège de France (1977-1978). Sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Michel Senellart. Gallimard/Seuil, Paris 2004.
 • Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977-1978. Translated by Graham Burchell. Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Turvallisuus, alue, väestö. Hallinnallisuuden historia. Collège de Francen luennot 1977-1978. Suomentanut Antti Paakkari. Tutkijaliitto, Helsinki 2010.

13:15-14:30 Ryhmän Biovalta esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:30 Keskustelut teksteistä ryhmissä

15:30-15:45 Koivusalo: Johdatus seuraavan kerran teksteihin

30.11 EETTINEN HALLINTA JA ITSEN TEKNIIKAT

Luettavat tekstit

Subjekti ja valta. 

Foucault’n jälkisanat Dreyfusin ja Rabinowin kirjaan: Foucault: Strukturalismin ja hermeneutikan tuolla puolen. 

 • The Subject and Power. In Dreyfus (H.) et Rabinow (P.), Michel Foucault : Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, The University of Chicago Press, 1982, pp. 208-226.
 • The Subject and Power in Critical Inquiry, 1982, pp. 777-795.
 • Le sujet et le pouvoir ; trad. F. Durand-Bogaert. Dits et écrits tome IV texte n°306.


Itsestä huolehtimisen etiikka vapauden harjoittamisena 

Foucault’n haastattelu 20.1. 1984 Concordia lehdessä. 

 • L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté. Entretien avec H. Becker, R. Fornet-Betancourt, A. Gomez-Müller, 20 janvier 1984. Concordia. Revista internacional de filosofia, n° 6, juillet-décembre 1984, pp. 99-116. DE IV, 356.
 • Itsestä huolehtimisen etiikka vapauden harjoittamisena. Suom. Simo Määttä. Teoks. Michel Foucault: Parhaat. Niin & näin. Tampere 2014.

13:15-14:30 Ryhmän Etiikka esitys teksteistä

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:45 Opiskelijoiden keskustelut teksteistä ryhmissä

7.12 KURSSIN YHTEENVETO JA PÄÄTÖSKESKUSTELUT

Ryhmäkeskusteluissa esiin nousset teemat ja kysymykset 

Avoimeksi jääneet kysymykset

Päätöskeskustelut