Μένων Menon

Menon.

Thrasyllus: On Virtue, Hyveestä (Περὶ ἀρετῆςPeri aretēs)

Μένων

  • Menon. Platon: Teokset II. Suomentanut Marianna Tyni. Otava, Helsinki 1999
  • Meno. Translated by Benjamin Jowett (1871)
  • Meno. Translated by W.R.M. Lamb (1967)