liás

”Kerto’os, taivahatar, viha Peleun poian Akhilleun turmiokas”

 μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην.

 Iliás (c. 750 BC)

Ἰλιάς, (greek)

Iliad (english)

Iilias: Laulu Ilionista. (finnish)

Homeros: Ilias. Suom. Otto Manninen. WSOY, Porvoo 1919.

Troijan sota. Teoks. Paavo Castrén: Homeros. Troijan sota ja Odysseuksen harharetket. Otava, Helsinki 2016.

 

 


Ἰλιάς,

I. Ensimmäinen laulu

Rutto. Akhilleun viha.

II. Toinen laulu.

Agamemnonin uni.

Väen koettelu.

Jos tuli vastaan valtias ken tai muu jalosynty, hilliten rientoa tuon sanat viisaat kohta hän virkkoi: “Voi, mik’ on mieles? Et säikkyä saa kuin pelkuri rahvas, siispä nyt istuos itse ja muitten istua käske!

Vaan kenen kirkuvasuita hän kansanmiehiä keksi, valtikan varrell’ iski ja huus sanat ankarat hälle:

Laivojen luettelo.

III. Kolmas laulu

Valat. Tähystely muurilta. Pariin ja Menelaon kaksintaistelu.

IV: Neljäs laulu

Valat rikotaan. Agamemnonin tarkastuskäynti.

V. Viides laulu

Diomedeen urotyöt.

VI. Kuudes laulu

Hektorin ja Andromakhen kohtaus.

VII. Seitsemäs laulu

Hektorin ja Aiaan kaksintaistelu. Ruumiiden kokoaminen.

VIII.Kahdeksas laulu

Keskeytyvä taistelu.

IX. Yhdeksäs laulu

Lähetystöt Akhilleun luona. Sovinnonpyynnöt.

X. Kymmnes laulu

Dolonin seikkailu.

XI:Yhdestoista laulu

Agamemnonin urotyöt.

XII. Kahdestoista laulu

Taistelu leirin muurista.

XIII.Kolmastoista laulu

Taistelu laivojen ääressä.

XIV. Neljästoista laulu

Heren viekkaus.

XV. Viidestoista laulu

Takaisinajo laivoilta.

XVI. Kuudestoista laulu

Patrokleia.

XVII.Seitsemästoista laulu

Menelaon urotyöt.

XVIII. Kahdeksastoista laulu

Aseiden taonta.

XIX. Yhdekästoista laulu

Sovinto

XX. Kahdeskymmenes laulu

Jumalien taistelu.

XXI. Kahdeskymmenesensimmäinen laulu

Taistelu virran partaalla.

XXII.Kahdeskymmenestoinen laulu

Hektorin surma.

XXIII.Kahdeskymmneskolmas laulu

Kilpakisat Patroklon kunniaksi.

XXIV. Kahdeskymmenesneljäs laulu

Hektorin lunastaminen.