Πολιτικός, Politikos

Πολιτικός, Politikos (Plt. 257a-311c)

  • Statesman.
  • Valtiomies. Teokset V.
  • Thrasyllus: On Ruling, On Kinghood, Hallitsemisesta, Kuninkuudesta (Περὶ βασιλείας, Peri basileias)