Ἴων Ion

Ion (530a–542b)

  • Ἴων 
  • Ion. Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Platon Teokset. Ensimmäinen osa. Otava 1977, 107-123.
  • Ion. Thrasyllus: On the Iliad, Iliaasta (Περὶ Ἰλιάδος, Peri Iliados)