Glossarium 1947-1951

Carl Schmitt / 1890-1918 / 1919-1933 / 1933-1945 / 1945-1949 / 1949-1978

  • Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951, hrsg.v. Eberhard Freiherr von Medem. Duncker & Humbolt, Berlin 1991.
  • Glossary. Records of years 1947-1951.
  • Sanasto. Muistiinpanoja vuosilta 1947-1951.

 

I. KIRJA 1947

”Franz Kafka olisi voinut kirjoittaa romaanin: Vihollinen. Siten olisi tullut selväksi, että vihollisen määrittämättömyys luo ahdistuksen (angst) (ei ole muunlaista ahdistusta ja ahdistuksen olemus on aistia määrittämätön vihollinen). Tätä vastaan järjen tehtävä (ja tämä on korkean politiikan merkitys) on määrittää vihollinen (joka on samalla itsemääritys) ja tämän määrittämisen kautta ahdistus lakkaa ja jää korkeintaan peloksi.”

II. KIRJA 1948-1949

”Voi sitä, jolla ei ole yhtään vihollista, sillä minä tulen olemaan hänen vihollisensa tuomiopäivänä.”

III. KIRJA 1949

“Ajattelun peruslinja: Kaaoksesta kosmokseen; luonnontilasta Valtioon; mutta siirtymä on aina väkivallan ihminen, joka aikaansaa siirtymän. Herkules tappaa hirviöt ja jää elämään viimeisenä hirviönä.”

“Mitä jää? Ystävä ja vihollinen jää. Erottaminen jää. Distinquo ergo sum.”