Quaderni del carcere

Quaderni del carcere. Edizione critica dell’Istituto Gramsci (4 voll.), a cura di V. Gerratana, Collana NUE n.164, Torino, Einaudi, 1975

  • Quaderni 1-5. (1929-1932).
  • Quaderni 6-11. (1930-1933).
  • Quaderni 12-29. (1932-1935).
  • Apparato critico. 

 

  • Prison Notebooks, Vol. 1. Translated by Joseph A. Buttigieg and Antonio Callari. Edited by Joseph A. Buttigieg. New York: Columbia University Press, 1992.
  • Prison Notebooks, Vol. 2. Translated and edited by Joseph A. Buttigieg. New York: Columbia University Press, 1996.

 

  • Vankilavihkot. Suomentaneet Mika Böök, Martti Berger ja Lena Talvio. Tampere: Vastapaino, 2009.
  • Vankilavihkot: Valikoima 1. Suomentanut. Martti Berger, Mikael Böök, Leena Talvio Kansankulttuuri, 1979.
  • Vankilavihkot: Valikoima 2, Mennyttä ja nykyistä. Tämän päivän Ruhtinas. Valtio. Amerikanismi ja fordismi. Suomentanut. Martti Berger, Mikael Böök, Leena TalvioKansankulttuuri, 1982.