Taidekritiikin käsite (1920)

Saksalaisen romantiikan taidekritiikin käsite (1920)

  • Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Verlag A. Francke, Bern 1920.
  • Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Herausgegeben von Uwe Steiner. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008.
  • GS I/1, 7-122.
  • The Concept of Criticism in German Romanticism. SW 1, 116-200.

Johdanto

I. Reflektio

Reflektio ja asemointi Fichtellä

Reflektion merkitys varhaisromantiikassa

Järjestelmä ja käsite

Varhaisromantiikan teoria luonnontiedosta

II. Taidekritiikki

Varhaisromantiikan teoria taidetiedosta

Taideteos

Taiteen idea

Varhaisromantiikan taideteoria ja Goethe