Ἱππίας ἐλάττων Hippías eláttōn

Hippias Minor (Hp. mi. 363a-376c)

Ἱππίας ἐλάττων Hippías eláttōn

  • Hippias minor. Hippias (lyhyempi dialogi). Teokset I.
  • Thrasyllus: On Falsehood, Epätodesta (Περὶ τοῦ ψεύδους, Peri tou pseudous)