Ethica Nicomachea

Aristotle

 Ἠθικὰ Νικομάχεια,  Ethica Nicomachea 1094a

  •  Ἠθικὰ Νικομάχεια
  • Nicomachean Ethics
  • Nikomakhoksen etiikka. Aristoteles VII. Gaudeamus, Helsinki 1989.

 

Kirja I: Elämän päämäärä

“Kaikki taidot (technê) ja tutkimukset (methodos) ja samoin kaikki toiminnat (praxis) ja valinnat (proairesis) näyttävät tähtäävän jonkin hyvän (agathos) saavuttamiseen. Siksi hyvän on osuvasti sanottu olevan se, mitä kaikki tavoittelevat.”

Kirja II: Luonteen hyveet (êthikai aretai) 

Kirja III: Valinta (proairesis), Harkinta, Toivominen

Miehuullisuus (andreia)

Kohtuullisuus (sofrosyne)

Kirja IV: Hyveet

Kirja V: Oikeudenmukaisuus

Kirja VI: Intellektuaaliset hyveet

Sielussa on kolme toiminnan ja totuuden herruutta (kuria) nimittäin aistiminen (aisthêsis) , intellekti (nous) ja halu (orexis). 

“Sielu myöntämällä tai kieltämällä pitää halussaan totuutta viidellä perustavalla tavalla. Ne ovat taito (technê), tieto (epistêmê), käytännöllinen järki (fronêsis), viisaus (sofia) ja intellekti (nous).

Järkevyys (φρόνησις) phronēsis

Kirja VII: Vahvaluonteisuus, heikkous

Kirja VIII ja IX Ystävyys (filia)

“Kukaan ei haluaisi elää ilman ystäviä, vaikka hänellä olisi kaikki muu hyvä.”

Kirja X: Nautinto