Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus

Kuusi luentoa Weberistä.

Helsingin työväenopiston luentosarja, tammikuu 2020. Kulttuurikeskus Stoa. Suuri luentosali.